วิทยาศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์