มหาประเทศ

เราอยากให้เมืองไทยได้เข้าเขตต์เป็นมหาประเทศทันสมัย
แผ่นดินดีเรามีน้อยเมื่อไรทั้งกว้างใหญ่เพียงพอในข้อนี้
แต่ว่าจำนวนคนจำนนอยู่สิบสี่ล้านแลดูยังโหรงที่
หกสิบล้านอยู่ได้เป็นไรมีการทวีจำนวนจึงควรนัก
ทวีช้าน่ากลัวจะไม่ทันการทวีเร็วนั้นก็ประจักษ์
ว่าปล่อยชนต่างด้าวเข้าคึกคักพวกเราแพ้แย่ตาลักไม่ยักดี
จำต้องเร่งพวกเราให้ก้าวหน้าทวีค่าทวีคูณเพิ่มพูนศรี
ยิ่งไปเร็วเท่าไรในบัดนี้ก็ยิ่งมีโอกาสเป็นชาติชะนะ
การทวีต้องมีกำลังรัฐช่วยแก้ข้อข้องขัดด้วยจึงจะ
สมประสงค์ตรงคูณหนุนค่าคละได้จังหวะพองามตามเจตนา
เด็กเกิดไม่ตายมากเพราะไม่รู้ได้แข็งแรงเพราะสู่พลศึกษา
ได้สว่างตามทางวิทยามีคุณค่าประเสริฐเลิศพลเมือง
อะไรเป็นปัจจัยให้ได้ดลสัมฤทธิ์ผลสมหวังหมดทั้งเรื่อง
สาธารณสุขศึกษาอาชีพเรื้องล้วนเป็นเครื่องมือรัฐจัดให้ปัน
มารดาดีมีเงินวิถีสว่างรอยมีให้ไม่จางต่างผายผัน
ไม่ปล่อยงมล้มลุกคลุกคลานกันก่อกำเนิดแล้วกำนัลให้ครันครบ
รัฐเป็นเจ้าถิ่นทางวางวิธีราษฎร์เป็นคนจรลีมีเจนจบ
ไม่ต้องฝ่าป่าพงหลงทวนทบใครขืนหลบจากทางก็วางทัณฑ์
แผนผังเหมาะพลเมืองเมลืองเจริญแผนผังเปนคืบขัดอึดอัดอั้น
รัฐกับราษฎร์ไม่ขาดส่วนสัมพันธ์พัลวันทุกระบอบกรอบปกครอง
หน้าที่รัฐยกไว้ในที่นี้กรณีย์ราษฎร์ร่ำจำสนอง
บ้านเป็นปฏิรูปเทศเขตต์ปรองดองแห่งพี่น้องครอบครัวมั่วสุมไว้
สามัคคีที่โลกเราต้องการเกิดในบ้านก่อนแล้วถึงโลกได้
สันติภาพต้องเพาะเหมาะเจาะในบ้านของเราทั่วไปใช่ลี้ลับ
เวลานี้กิเลสลามพิภพศาสนาประสพความตกอับ
ศีลธรรมกำลังผุพังยับอำนาจกลับเข้าครองผยองฤทธิ์
ศาสนาล้าวิทยาศาสตร์แต่ของเราสามารถแนบสนิท
เพราะเป็นศาสนาท้าให้คิดคือเป็นวิทยาศาสตร์ปราชญ์คำนับ
ต้องเชิญพุทธศาสนามาครองบ้านเพื่อกิเลสมารถูกกำกับ
ศีลธรรมประจำของเข้ารองรับเครื่องประดับใดเล่าเงื่อนเงางาม
มีบ้านดีแล้วมีบุตรธิดาให้เพียงภาระเพ่งอย่าเกรงขาม
พ่อแม่ดีบ้านดีลูกดีตามจึงสมนามว่าไทยต่อไปนี้
ชายเป็นพ่อหญิงเป็นแม่แท้ธรรมชาติใครจะอาจละทิ้งซึ่งหน้าที่
แต่ปัญหาขัดข้องย่อมต้องมีอยู่ที่ “ชั่วหรือดี” นี้เท่านั้น
เป็นคนชั่วต้องกลัวการมีลูกมีบ้านชั่วก็ถูกที่ยอมหมัน
การรักบุตรนี้มนุษย์ทั่วหน้ากันย่อมหมายมั่นเที่ยงแท้อยู่แก่ใจ
บุตรธิดาของไทยให้งามหน้าไทยไม่ปราร์ถนาบุตรเหลวไหล
จึงตกหน้าที่เราเหล่าชาวไทยที่จะให้ตัวแทนแม่นข้างดี
ความปลอดภัยทางไม่ให้บุตรชั่วก็ทำตัวเป็นหมันขมันขมี
หรือมีบุตรน้อยคนปรนถึงที่จะสมหมายกว่ามีมากเกินแรง
นี้เป็นความจริงแท้แต่เป็นการเห็นแก่ตัวทิ้งงานที่เข้มแข็ง
เราทราบแล้วว่าไทยถ้าบุตรแล้งจะเข้าแข่งเอาชัยไม่ไหวจริง
หกสิบล้านต้องการในไม่ช้ามัวโอ้เอ้เสียเวลาจะร้ายยิ่ง
จึงชาวไทยไม่ควรจะทอดทิ้งช่วยกันวิ่งไปข้างหน้าฝ่าอันตราย
รัฐกับราษฎร์ร่วมมือกะพืออวยเป็นทางเดียวที่ช่วยให้สมหมาย
เพิ่มจำนวนกำเนิดให้เพริศพรายและลดจำนวนตายให้ต่ำลง
อันมารดาสามัญนั้นลูกมากมารดาเปรื่องต่างหากบ่ห่อนประสงค์
ทั่วโลกเป็นเช่นนี้มิช้าคงธรรมชาติเสริมส่งให้ผิดพันธุ์
พวกฟาซิสม์นาซิสม์เข้าคิดแก้อุดหนุนแม่มากลูกเป็นล่ำสัน
วัฒนธรรมของเราเข้ารูปนั้นควรช่วยกันร่วมมือกะพือเพียร
มอบให้หญิงเป็นมิ่งขวัญของบ้านไม่แย่งงานผู้ชายฝ่ายพาเหียร
เว้นเสียแต่กำเนิดเลิศทางเรียนจึงเป็นเธียรคู่ท้ากระทาชาย

๕ พฤศจิก. ๘๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ