น้ำองุ่นใหม่กรอกขวดเก่า

(ถวายบังคมพระบรมรูป)

ขวดเก่าเราร่วมลิ้มอร่อยรส องุ่นแล
แต่ว่าเมื่อเวลาหมดใหม่ใช้
องุ่นใหม่ขวดเก่าจดจ้องกรอก อยู่แล
ค่อยค่อยรินไป่ให้หกได้เป็นดี
ชินศรีสาวกท้าวผละไผท ใฝ่พรต
หลีกพระเชษฐาสมัยมอบด้าว
ชาตาช่างพาไปกระไรเหมาะ
ทรงศึกษาอะคร้าวคล่องแท้ วิธีการ
จวบงานองุ่นใหม่เข้ากรอกขวด เก่าฤๅ
เถลิงราชย์หลังลาผนวชนั่นแล้ว
เลิกขึงโซ่ซุงกวดปากอ่าว เราเอย
เปิดประเทศเทา[๑]ทางแผ้วผ่านเข้าแข่งสนาม
งานรัชทายาทท้าวมูรธา ภิเษกนอ
คือพระปิยมหาราชเรื้อง
บำเพ็ญพระราชภารประเสริฐ สุดแล
ร้อยละร้อยราษฎร์เยื้องกราบเบื้องบทมาลย์
มหาศาลกษัตริย์นี้มีพระคุณ
ตลอดรัชกาลนานหนุนเนื่องโน้ม
งานกรอกซึ่งน้ำองุ่นขวดเก่า เบาบัน
ยากยิ่งยากพากโพ้นพ่อเจ้าเอาชัย
เมืองไทยรอดทาษด้วยพระปรี ชาญาณ
สมัยเล่นเมืองขึ้นมีเมฆตั้ง
เมืองไทยรอดทาษทีเพราะราช อภัยทาน
ไทยเกียรติพระก่อกั้งประเทศด้วยองค์เอง
เพรงพระประพาสด้าวแดนอัส ดงแล
สองคาบยุโรปทราบถนัดแน่เข้า
โลกรู้จักไทยชัดแต่อดีต ดังฤๅ
เพียงแต่ฝาแฝดเจ้าโจษอ้างอินจัน
ขวัญประเทศภูธเรศท้าวพระราชทาน
คือรัชทายาทขานขนบไว้
มงกุฎเกล้าพระเจ้าปรานเปรออิสร ภาพเพ็ญ
พระปกเกล้าเจ้าให้รัฐได้ธรรมนูญ
นเรนทร์สูริย์กษัตริย์เบื้องปัจจุบัน
คือราชนัดดาขวัญท่านให้
ขอจงเจริญชันษารอด เร็วเทอญ
เพื่อเสด็จมาอยู่ใกล้ไพร่ฟ้าประชากร
สวมพรไตรรัตน์เรื้องเลอคุณ
รังรักษ์พระระบือบุญอุ่นเกล้า
พิทักษ์ประเทศเกษตรสุนทรสุข เกษมเทอญ
ภัยพิบัติขจัดเศร้าสว่างเจ้าเรือนประจำ

๒๓ ตุล. ๘๑


[๑] เทา เต้า แปลว่า ไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ