บริสุทธิ์

บริสุทธิ์ดุจดังยังไม่เกิดนี้แหละเลิศบริสุทธิ์ผุดผ่องใส
พอเห็นหน้ากิเลสหนาขึ้นร่ำไปธรรมชาติไฉนเป็นเช่นนี้
กิเลสเข้าทางทวารมินานข้างบริสุทธิ์ออกทางหน้าต่างหนี
ทั้งสองธาตุไม่อาจผูกไมตรีแม้อย่างดีก็น้ำกับน้ำมัน
บริสุทธิ์ในมนุษย์หายากยิ่งถ้ามีจริงก็พระอรหันต์
ตัดกิเลสสมุจเฉทปหานนั้นเธอหรือฉันป่วยกล่าวไม่เข้าการ
แต่สตรียังดีกว่าบุรุษรักษาความบริสุทธิ์ไม่ฟุ้งซ่าน
ถึงแม้เพียงเอกเทศใช่เหตุค้านยังเป็นงานแก้หน้ากระทาชาย
บริสุทธิ์สตรีนี้ใช่ว่ากติกาชายตั้งได้ดังหมาย
จริงอยู่ฝังทั้งเป็นเห็นเหลือร้ายหรือยอมตายกองฟอนซ้อนสามี
เป็นเรื่องชายไม่วายรับผิดชอบในระบอบเห็นแก่ตนอย่างป่นปี้
แต่ในข้อบริสุทธิ์สตรีนี้ธรรมชาติรู้ดีกว่าใครใคร
“ชายข้าวเปลือก หญิงข้าวสาร” โบราณว่าข้าวเปลือกหน้าที่เพาะเหมาะหรือไม่
ข้าวสารมีแต่บทหมดเปลืองไปสร้างมาให้สงวนนั้นควรนัก
ข้าวสารสวยอวยเสน่ห์เล่ห์บุบผาอันแย้มยวนชวนนาสิกสมัคร
เชิงสงวนทั้งชวนให้น่ารักทั้งจำเป็นเห็นตระหนักในการเพาะ
พันธุ์สำส่อนเพาะค่อนข้างหม้ายหมันสงวนพันธุ์บริสุทธิ์สุดเหมาะเจาะ
การสืบพันธุ์สำคัญมั่นหมายเพราะสภาพเสาะหาทางจะวางดุลย์
เชิงฉลาดวาดวางทั้งทางล่อและทางชนเชื่อมต่อพะนอหนุน
บริสุทธิ์ดุจเสน่ห์ประเดคุณบริสุทธิ์ดุจทุนให้ทำพันธุ์
ธรรมชาติสร้างสตรีไว้ดีหนักให้รู้จักสงวนตัวกลัวหม้ายหมัน
มีสมบัติบริสุทธิ์ดุจกล่าวนั้นจึงเป็นขวัญของมนุษย์ดุจแก้วตา
ถ้าไม่มีสตรีไม่มีพันธุ์หรือมีสตรีหมันก็หมดท่า
การสืบพันธุ์ประกันมรณามนุษย์ไม่หายหน้าจากโลกนี้
จริงอยู่ผู้ชายหรือวายส่วนจึงคู่ควรคบค้ามารศรี
ช่วยรักษาอย่าทำลายประเพณีให้บริสุทธิ์เป็นศรีแห่งมนุษย์
แม้แต่สัตว์รู้ประหยัดไม่หยำเปมนุษย์เป็นตัวเอ้เอกสูงสุด
หรือจะลดคนต่ำทำประทุาช่วยกันฉุดพันธุ์งามเสื่อมทรามไป
บริสุทธิ์นี้ดุจศาสนากำลังซาสร่างเคร่งเล็งศูนย์ใหม่
เป็นศูนย์ที่เห็นงามต่างตามใจเผาคัมภีร์แล้วได้อะไรแทน
มนุษย์มีประเพณีที่บังคับเป็นตำรับเล่มใหญ่ให้แบบแผน
ขาดบังคับขาดตำรับจับคลอนแคลนกิเลสแล่นลักลอบเข้าครอบงำ
ตาข่ายแห่งประเพณีนี้ตึงเครียดตั้งรังเกียจโสมมงกงมหงำ
ความรังเกียจเข้าประหารการกระทำพิธีกรรมน่ารังเกียจจงเกลียดนั้น
เกิดเป็นยาค่าสิ่งไม่บริสุทธิ์แต่ข่ายเริ่มชำรุดแล้วแม่นมั่น
ไม่ค่อยตั้งรังเกียจจงเกลียดกันจะนับวันประเพณีคลี่คลายไป
บริสุทธิ์เปรียบดุจผ้ากรองทองเจ้าของต้องถักทอเป็นการใหญ่
เกินเวลาประดิดประดอยน้อยเมื่อไรกว่าจะได้ผืนผ้าที่น่ารัก
เมื่อได้แล้วทิ้งชำรุดสุดเสียดายความกระหายเยี่ยงสัตว์อันต่ำศักดิ์
เพียงมืดหน้าพายับอัปลักษณ์ครั้งเดียวจักฉีกภูษาผ้ากรองทอง
อันประมวลจรรยาสาธุชนย่อมเป็นผลสืบสร้างอ้างสนอง
แผนคัมภีร์ประเพณีที่สอดคล้องต้องรับรองดีชั่วทั่วธาตรี
กลิ้งครกขึ้นภูเขาหรือเท่าเทียมครกกลิ้งตกต้วมเตี้ยมช้ากว่าที่
ผ้ากรองทองแห่งคลองประเพณีจะปู้ยี่ปี้ป่นเพราะคนทำ
ชีวิตถูกทำลายทั้งกายใจชายเกิดไม่เลี้ยงเมียและมิหนำ
หญิงเกิดไม่เป็นพันธุ์อันจะทำให้พลาดดุลย์หมุนขะมำข้างหมดคน
ทั้งชายโหดหญิงโหดโปรดอย่าคิดว่าสบายกายจิตต์ผลิตผล
ชายเกิดโรคร้ายเช่นเห็นแก่ตนหญิงต้องทนมุดหัวตัวคนเดียว
ชู้ใช่มิตรยามติดเหมือนแมงดาเกาะเพื่อหาอาหารพาลหน่วงเหนี่ยว
ขาดรสรักหนักกิเลสเข้าเขตต์เซี้ยวต้องเปล่าเปลี่ยวตลอดชีพตีบตันทาง
จรงิกับเล่นมันเป็นคนละรูปถึงกอดจูบก็ไม่หอมย่อมขัดขวาง
ต้องหลบหน้าธารกำนัลหันเข้าทางซุกตรอกซอกออกห่างอย่างผู้ร้าย
อนึ่งเล่าโรคบุรุษและสตรีมันเกิดก่อต่อตีมิใช่ง่าย
ยิ่งพรางหมอก็ยิ่งจะมากมายวิกลกายกำมะลอท้อชีวิต
ขึ้นชื่อว่าประเวณีเป็นที่อายดูเสียหายสกปรกต้องปกปิด
แต่โบราณท่านว่า “ถ้าปิดมิดขืนคิดปิดกลับรั่ว” ยั่งใจคน
ปัญหานี้เป็นคดีสังคมด้วยควรจะช่วยแก้กันเสียก่อนป่น
ขืนปล่อยไว้เป็นภัยไม่ชอบกลเครื่องมือใหม่ให้ผลเกลื่อนกล่นนัก
ผู้ใหญ่ช่วยช่วยปิดคิดกระดากแต่เด็กหากงุบงิบซุบซิบหนัก
ปิดกันแซ่ลั่นฝักแคแส่ถามซักควรหรือจักนิ่งได้ไม่ตอแย
เครื่องยวนใจอะไรศิลปเครื่องแต่งกายหมายชนะสภาพแน่
โกนคิ้วเลี่ยนเขียนใหม่ไม่ยอมแพ้คำ ‘หน้ากาก’ ต้องแก้ว่า ‘หน้างาม’
ซิกาแรตฝรั่งเศสประเวศเวียงผลไม่เพียงเงื่อนงำความส่ำสาม
กำลังรื้อศีลธรรมคว่ำอารามศรแห่งกามเทวาค่ามนุษย์
กระนี้หรือจะไม่ถือเป็นการใหญ่ต้องใฝ่ใจป้องกันกันที่สุด
สมรสล่ามักพาให้เสื่อมทรุดรีบแต่งเร็วได้ดุจโบราณกาล
ให้ปัญหาเศรษฐกิจกิจผู้ใหญ่เลี้ยงกันไปจนวิชาพาแตกฉาน
ทันกำหนดตัดกิเลสอาเพศพาลดูเป็นงานควรคิดกิจควรตรอง
ใครจะอยากทำตัวให้ชั่วช้าแต่ตัณหาต่างหากมันอยากจ้อง
ต้องแก้ไขกันไปในทำนองไม่เปิดช่องให้ชั่วมากลั้วมัน
อุปสรรคระกะจะต้องแก้จะเดิรแต่บนพรมสมเหมือนฝัน
ใครไร้ราคะจริตที่ติดพันจึงผ่อนผันผัดได้ตามใจเทอญ

๑ พฤษภ. ๘๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ