โลกมาตา

แม่นวลโสมโฉมเฉิดเลิศมนุษย์บริสุทธิ์สงวนศักดิ์น่ารักเหลือ
เป็นคู่ชีพของชายหมายจุนเจือเพราะเลือดเนื้อเชื้อโฉลกโลกมาตา
กรณีเช่นนี้สำคัญนักแม่ยอดรักบำเพ็ญเห็นคุณค่า
มนุษยค่อยจำเจริญดำเนิรมาจากเป็นป่าจนเป็นโจกโลกบัดนี้
สัตว์โลกใดไม่เทียมทันมนุษย์การต่อไปก็สุดแต่เรานี่
มนุษย์ไม่ล้างมนุษย์จุดอัคคีก็ไม่มีใครหาญผลาญมนุษย์

วานนี้

ระหว่างทางนวลนางเจ้าหนักแน่นคราวคับแค้นอดทนเป็นที่สุด
ถูกคุมขังยังนิยมโดยสมมุติกฎบุรุษตั้งให้ไม่ค้านติง
บริสุทธิ์ดุจมณีอันมีค่าสงวนศักดิ์รักษาค่าของหญิง
ปิดคลุมพักตร์สำนักฝ่ายในนิ่งตายตามผัวตัวทิ้งทุ่มกองฟอน
หรือลงฝังทั้งเป็นเด่นภักดีประเพณีอินเดียแต่เก่าก่อน
จีนรัดเท้าก้าวเตาะแตะและบทจรไม่รีบร้อนทีหนีทีไล่สบาย

วันนี้

ทุกวันนี้ถึงทีเสมอภาคผู้ชายหากได้นุชดุจสหาย
เป็นคู่คิดคู่แข่งแย่งงานชายงานก็วายอยู่แล้วแก้วพี่ยา
การยื้อแย่งแข่งขันมันไม่ดีหันไปปลูกสามัคคีจะดีกว่า
การแบ่งสรรปันส่วนล้วนทำมาเคยถ่อมตัวเป็นข้าเสียด้วยซ้ำ
เดี๋ยวนี้เลื่อนขึ้นมาสวมหน้าที่เป็นครึ่งดี[๑]กว่าภัสดาต่ำ
เพราะอ่อนแอนี่แลช่วยชักนำให้เหลื่อมล้ำเสมอภาคมากเมตตา

พรุ่งนี้

อันใดชายทำได้หญิงไม่แพ้จริงนักแลแต่หญิงนุ่มนวลกว่า
ธรรมชาติจัดให้แต่ไรมาเป็นดาราสุกสล้างต่างพิภพ
ส่องเคหะสถานทุกบ้านช่องให้กำเนิดเนืองนองมิต้องจบ
ทารกบ่มอบรมส่ำสมครบแดนเคารพดวงโฉลกโลกมาตา
รักษาพันธุ์มนุษย์ไว้มิให้ศูนย์ยิ่งเพิ่มพูนเผ่าดีศรีศึกษา
ส่วนงานอดิเรกที่มีนานาก็เช่นว่าพยาบาลและงานครู
งานไม่หนักแต่จักต้องอดทนชายจำนนหญิงท้าไม่กล้าสู้
งามถนอมกล่อมเกลี้ยงเฝ้าเลี้ยงดูหญิงจึงรู้ดีกว่ากระทาชาย
พืชผลมีหัวกระเด็นเห็นได้ชัดคนเป็นอัจฉริยเด่นเห็นได้ง่าย
สตรีใดเก่งอะไรไม่งมงายให้โฉมฉายยิ่งชายเข้าชิงชัย

เสก

ขอมนุษย์ยืนอยู่คู่กับโลกเป็นจอมโจกประจำยุคทุกสมัย
ขอกำเนิดเลิศมนุษย์ชุดต่อไปได้อาศัยศุภโชคโลกมาตา
ขอเธอรับหน้าที่พลีชีพให้โลกรีบจำเริญเดิรก้าวหน้า
ด้วยพันธุ์ดีมีคุณะวิชาศีลธรรมโสภาสารพัตร

๒๗ พฤศจิก. ๘๐[๑] ครึ่งดี อังกฤษเรียกภรรยาว่า Better half

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ