ชาติ ศาสนา

ตั้งแต่ก่อนร่อนชะไรเมืองไทยนี้ชาติได้มีศาสนาน่าเลื่อมใส
มีกษัตริย์ปิ่นรัฐเฉกฉัตรชัยรวมเป็นไตรยางศ์เลิศประเสริฐรัฐ
รัฐแบบใหม่เกิดไม่มีศาสนาเลิกวัดวาอารามตามหาญหัก
แบบโซเวียตเกลียดศาสนานักหาว่าชักให้โง่โมห์เมาไป
สวรรค์หลอกบอกว่าอย่ามาแข่งสวรรค์แท้ที่แต่งขึ้นใหม่ใหม่
พระต้องเลิกวัดต้องริบหยิบไปใช้ทำประโยชน์ทันสมัยให้ควรกัน
ซุนยัดเซ็นเห็นดีทีแรกแรกศาลเจ้าแจกเป็นโรงเรียนอ่านเขียนลั่น
เลิกไหว้เจ้าตรุษจีนสิ้นทั้งนั้นแต่ไม่ทันไรกลับเข้าบรรพเดิม
จอมบงการท่านจำทำตรงข้ามใช้วัดวาอารามเครื่องส่งเสริม
แต่ต้องเข้าระบอบกรอบตัดเติมจึงริเริ่มตรัสรู้กู้คัมภีร์
ศาสนาฮิตเลอร์เผยอชาติเป็นแรงใหญ่ใช้วาดชาติวิถี
ศาสนาประจำชาติชาติต้องมีเป็นดังนี้แน่แล้วแนวบงการ
อันมีกับไม่มีนี้ข้างไหนดีกว่ากันฉันใดเชิญไขขาน
มีมากน้อยพลอยให้ได้วิจารณ์เพื่อเป็นการก้าวหน้าพาครรไล
อังกฤษเกิดมี “เชิช ออฟ อิงแลนด์”ใช้กบแผน “เห็นงามตามใจ” ได้
ญี่ปุ่นมีชินโตโก้พอใช้ปล่อยเห็นงามตามใจด้วยเหมือนกัน
จึงมีพุทธศาสนามหายานเข้าแผ่ซ่านราวกะจะแข่งขัน
กับชินโตโบราณสาสน์สำคัญเลยรวมปั้นคัลเช่อร์เปรอประจำ
ไทยรัฐมีกษัตริย์อุบาสกสืบสาวกพุทธองค์ทรงเรียนร่ำ
เป็นศาสนูปถัมภกดิลกล้ำพระเดชค้ำชูชาติศาสนาพุทธ
เมื่ออินเดียได้สารริกธาตุเขาถวายภูวนาถศาสนบุตร
เพื่อแจกแก่บ้านเมืองเมลืองวุฒิบริสุทธิ์พุทธศาสน์ทายาทพระ
ผู้แทนทางอาทิตย์อุทัยประเทศในขอบเขตต์เป็นพุทธมามกะ
ประธานมียศเจ้าเจ้าคณะมารับพระราชทานเป็นงานบุญ
พระจอมไทยเกรียงไกรปรากฏหล้าทรงรับศาสนทูตพิสุทธิสุนทร์
หลายประเทศเขตต์ขานตระการคุณเฝ้าพระจุลจอมเกล้าเจ้าจอมธรรม
ท้าวแบ่งงามตามส่วนโดยควรให้ไทยรัฐได้เอกสิทธิ์เป็นมิตรมั่น
ขึ้นชื่อชาติกับศาสนานั้นเป็นคู่มั่นพิสวาสดิ์ไม่คลาศคลา
ทำหน้าที่โทนพราหมณ์งดงามดีแล้วภูมีอุปถัมภ์ศาสนา
มะหะหมัดจัดเสื้อครุยคทาแต่งตั้งหน้าที่อิหม่ามอิสลามนั้น
ศาสนาคริสตังหยั่งรากได้เพราะ ‘เห็นงามตามใจ’ ไม่เดียดฉันท์
ความเลื่อมใสนี้ไทยไม่เกียดกันมิใช่เพียงปัจจุบันแม้ ‘ครั้งกรุง’
ไทยรัฐนี้มีชาติศาสนาชาติคือไทยในน่าจะนึกยุ่ง
ไม่ใช่จีนไม่ใช่แขกจำแนกนุงศาสนาก็มุ่งเฉพาะพุทธ
แต่อื่นใดมิใช่ปฏิเสธดังมีเหตุแถลงให้ไม่สิ้นสุด
ไม่เลิกชาติศาสนาพาเสื่อมทรุดคำคู่นี้ควรยุติอยู่อย่างนี้

๒๙ สิงห์. ๘๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ