เราถูกไฟเจริญลน

วัฒนธรรมเป็นบาทเมื่อยาตราสู่มหาสังคมสถิตเสถียร
เหมือนก้าวมั่นไม่หวั่นไหววกเวียนรับการเปลี่ยนเข้าปรับกับทุนเดิม
การเดิรทางย่างเยื้องสู่เบื้องหน้าก้าวบนแท่งศิลาน่าฮึกเหิม
ก้าวบนโคลนโงนเงนเลนเหลวเยิ้มอาจซ้ำเติมตกหล่มหรือล้มตึง
วัฒนธรรมใดเล่าของเรามีตรวจดูที่วิสัยไทยให้ทั่วถึง
เราไว้ตัวแต่มัวเผื่อแผ่จึงดูประหนึ่งยอมม้วยไม่ช่วยตัว
จีนซือขายหมายช่วยพวกเดียวกันไทยไม่เห็นสำคัญพลันเกลือกกลั้ว
ไม่เลือกใครจีนไทยฉันไม่มัวแต่ลื้ออั๊วเขาเราเห็นเขลาแล
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันพลันเอ็นดูเมตตาจิตต์มีอยู่ย่อมเผื่อแผ่
คุณธรรมสองอย่างต่างธาตุแท้แต่เข้ากันควรแก่สุภาพชน
โลกชมเราว่าเราเป็นผู้ดีรอยเกียรติงำธรรมมีทุกแห่งหน
ที่เสื่อมไปเพราะไฟเจริญ[๑]ลนต้องผ่อนปรนปรับใหม่ให้เหมาะกัน
ผู้ดีเก่าต้องเข้าระบอบใหม่เพราะโลกหมุนเวียนไปเป็นขั้นขั้น
ศิลปศาสตร์นาดวิธีกวีวรรณวิจิตรสรรพสถาปัตย์จัดปรับปรุง
ศาสนาศึกษาคือยาเอกปล้ำปลุกเสกผู้ใหญ่เด็กเฉกต้มหุง
เจริญรัฐจัดโลกโภคบำรุงสันนิบาตชาติมุ่งพยุงรักษ์
อุดมคติเก่าใหม่ไม่ขัดกันวัฒนธรรมของเรายังเข้าหลัก
ต้องห้ามไฟมิให้ลามปามนักเป็นแต่จักเลือกใช้ตามใจเรา
เกียรติจะปรับเข้าระดับนักกีฬาไม่ถือตัวบ้าบ้าหรือเก่าเก่า
เมตตาจิตต์จ้องสะกิดส่วนรวมเร้าเพื่อบรรเทาส่วนตัวไม่นัวนัก
ใจผู้ดีบริสุทธิ์มนุษยธรรมเป็นเครื่องค้ำชูคนให้สูงศักดิ์
วัฒนธรรมของเราเฝ้าพิทักษ์เถิดเราจักอะแดปต์ได้ไม่เนิ่นนาน

๑ พฤษภ. ๘๐[๑] เจริญ ในที่นี้หมายถึงศีวิลัยสต์เซชั่น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ