ดุริยางค์

เสียงเสนาะเหมาะสมานสนานโสตรเสียงอุโฆษสักแต่ดังฟังบัดสี
สรรพเสียงใดจะเพียงเสียงดนตรีคลอสังคีตประณีตศรีศิลปกรรม
ผะสมเหมาะไพเราะราวเสียงทิพย์อันลิ่วลิบลอยจากฟากสวรรค์
ย้อมอารมณ์บ่มชีวิตจิตต์ใจครันหฤหรรษ์โหยไห้ได้ทุกรส
อาหารมีดนตรียวนยีย่อยชวนอร่อยอิ่มหนำสำราญหมด
ใจดุร้ายดุริยงค์จางพยศดนตรีพจน์พากย์ใบ้เข้าใจกัน
คิริบูนในกรงส่งเสียงพลอดเป็นเพลงตอดสูงต่ำสำเนียงผัน
นกเขาคูจู้หูกูคู่ประชันไก่แก้วขันเสียงใสปลุกไสยา
อันลำนำธรรมชาติฉลาดใช้วิธีเลยเมื่อไรใคร่จะว่า
ให้ลมพัดกอไผ่โยกไปมาส่งเสียงซ่าสอดสลับรับกันไป
ยามบรรเลงเพลงโกรธอุโฆษก้องเสียงฟ้าร้องกระหึ่มครึมครางใหญ่
แล้วเปรี้ยงปร้างอย่างตระหนกน่าตกใจใครจะไม่รู้สึกสำนึกคิด
เราชาวไทยพอใจการขับร้องอ่านหนังสือยังต้องทำนองติด
ไม่เฉพาะโคลงฉันท์วรรณลิลิตอ่านร้อยแก้วก็สนิททำนองเพลง
ที่ลานนาเราพากันร้องรำในแมน้ำเพลงเพราะฟังเหมาะเหม็ง
ทั้งเพลงเรือเพลงบกตกนักเลงนักร้องเก่งกวีก่องสองศิลปิน
ในโรงเรียนขับร้องต้องบังคับเสียแต่ขับร้องแบบโบราณสิ้น
คือใช้แต่ความจำพร่ำอาจินต์สืบต่อชั่วฟ้าดินลำดับมา
ภาษาใดถ้าไร้ตัวหนังสือภาษานั้นก็คือยังเป็นป่า
การก่อร่างกว้างขวางทางวิชาย่อมก้าวหน้าลำบากยากเย็นจริง
ไม่มีอ่านไม่มีเขียนเพียรแต่พร่ำการแต่งใหม่ใครทำลำบากยิ่ง
หนทางตีบลีบตันพากันทิ้งชวนรกเรื้อเสือสมิงวิ่งพล่านไป
ดนตรีก็เช่นกันฉันนั้นเชียวถ้าเปล่าเปลี่ยวเชิงเรียนอ่านเขียนได้
เป็นทางลีบตีบตันฉะนั้นไซร้นับว่าไม่เข้าทางสว่างพอ
ดุริยางค์บุรพทิศสนิทเนาเป็นผู้เฒ่าสูงอายุสุภาพหนอ
ดุริยางค์ตะวันตกหนุ่มตะกอเพิ่งเกิดใหม่ใครก็พอใจคือ
ได้เลือดดีท่วงทีกะทัดรัดเข้าฝึกหัดทางภาษาหนังสือ
กำหลังหนุ่มกระชุ่มกระชวยช่วยปรนปรือผู้เฒ่าถือโอกาสอาตมชุบ
พึงเห็นได้ที่กระหายเพลงสากลพากันขวนขวายแต่งตลุบตุบ
ทั้งสังคีตอสังคีตติดตะครุบเด็กเด็กฮุบหัดร้องก้องธานี
บางคนพอได้ยินหมิ่นเพลงเก่าว่าจืดเจ้าไม่ฟังคลั่งป่นปี้
อยากฟังเพลงสากลพ่นวาทีเสียงแปลกดีเด็กผู้ใหญ่ไม่เชาชุบ
หนทางถูกนั้นปลูกทางโรงเรียนเราพากเพียรเพราะครูดูเบื้องบุรพ
แต่ก้าวหน้าถอยหลังยับยั้งยุบจึงบัดนี้ก็สรุปลงรอยเดิม
เป็นงานใหญ่ใช้คนจำนวนมากมันย่อมยากนฤมิตรกิจส่งเสริม
สมุฏฐานงานใหญ่ใคร่จุนเจิมจะต้องเริ่มตรงนี้แหละดีนัก

๘ พฤษภ. ๘๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ