คำขวัญ แนวหน้าทหาร กับ พ่อค้า

สงครามลามโลกให้ใจหาย
เราห่วงหวงดินแดนคั่งค้าง
แต่ว่ามิได้วายรักสงบ
ความชอบธรรมเข้าข้างฝ่ายเรา
คนไทยใจเด็ดด้วยใจเดียว
ใครอย่าประมาทเหมาว่าจ้อย
ยามหยิกหยิกเจ็บเจียวใจปัก ประจักษ์จริง
ไม้มัดแน่นเนื้อน้อยเมื่อไร
วานนี้วันนี้ไม่ใช่เหมือน กันแน่
ต่างยุคต่างคราวใครย่อมรู้
แผลช้ำร่ำปวดเตือนตุบตุบ
ธรรมรักษาถ้วนผู้เพ่งธรรม
สงครามใครหลีกพ้นหนไหน
โลกแคบแทบกระเทือนทำทั่วพื้น
รบไม่รบกระทบใครใครหมด
ต่างแต่มากน้อยสะอื้นอกตรม
สนามรบจบบกน้ำคล่ำบรรยากาศ
ลูกเด็กเล็กแดงสมเศษม้วย
แม้ผู้อยู่ที่ห่างปันซีกโลก
ยังตกเดือดร้อนด้วยเศรษฐภัย
เศรษฐอาวุธวุ่นใช้ในการสงคราม
ทั้งชาติอาจบัลลัยมุ่งมล้าง
ให้อดอยากอาหารโหมกัก
เยี่ยงกักเครื่องใช้สร้างศาสตรา
เศรษฐสมัยใหญ่ยิ่งด้วยเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจผลิตปัญหาใหญ่กว้าง
สงครามไม่สงครามขาดเศรษฐธาตุ ได้ฤๅ
เศรษฐโลกฤๅไร้ร้างเศรษฐภัย
อาวุธวางเรียบแล้วยังประลอง
รนกิจติดต่อไปไป่ยั้ง
ทุกเมื่อเชื่อวันสนองงานเศรษฐ สงคราม
จับกลุ่มคุมเข้าตั้งต่างแดน[๑]
เรารู้จักอยู่แล้วแผนนัก เลงโต
บัดโลกริใช้แผนเช่นนั้น
เศรษฐกิจก็ประจักษ์จับกลุ่ม
โลกเกิดแบ่งห้องกั้นกระนั้นหรือ
เราร่วมโลกเร่งรู้ระวังระไว
“รักสงบเตรียมจบ” คือคติตั้ง
ศิลปศรเศรษฐศักดิ์ไกรเกรียงเดช
เตรียมเพราะพ่อค้าทั้งทหาร
โรงเรียนพณิชย์ผู้เพาะพา- ณิชพอ
หน้าที่สำคัญงานเสกสร้าง
ทหารเอกแห่งมหาเสก สงคราม
บ่อเกิดเลิศล้ำสล้างศิษย์หลาย
ขอชัยไพโรจน์ล้ำอำนวย
ขอศิษย์อาจารย์ผายสมรรถแผ้ว
ขอประเทศร่ำรวยเร็วเถิด
ขออำนาจไตรแก้วแพร้วเพริศงำ

๓๐ ตุล. ๘๓


[๑] ต่างแดน คือระเบียบใหม่ หรือวงไพบูลย์เป็นแดนๆ ไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ