ระดมพล

ชนะหรือตายตูพร้องเพรียกหาว
ขณะจากบ้านเรือนราวระอุไข้
ไว้ลายก่อนตายคราวสู้ศึก
ขานประเทศยามทวงให้ทั่วหน้ามาสนอง
ประจำซองสดับซ่านเสียงแตร กังวาน
คลื่นนิมิตสะกิดแดเด่นฟ้า
ไตรรงค์สล้างแลลานสวาท
ตนใช่ของตนถ้าชาติต้องการตัว
ขมุกขมัวมืดค่ำแม้นเมืองมรณ์
ในเครื่องแบบปืนนอนแนบข้าง
ตาหลับโลตตื่นวอนวานเงี่ย หน่อยเอย
เจตสิกขะยิกถามบ้างพรุ่งนี้ใครตาย
ใจสบายหมายมอบแล้วเรื่องชีวิต
พบพักตร์พ่อในนิมิตแม่นแล้ว
คำเตือนท่านยังติดหูอยู่
“สละชีพเพื่อชาติแคล้วคลาศพ้นภัยสลาย”
เห็นสหายกายแผ่พื้นพสุธา
ยินปัจฉิมวาจาเพรียกพร้อง
“ป้องกันชาติศาสนามหากษัตริย์”
แล้วธาตุทั้งสี่ต้องต่างเข้าคืนเดิม
ชัยเฉลิมเหิมฮึกไห้โหยหา
ชีพถูกชัยแพงหาเพ่งมล้าง
ก็มิชาติปริเทวนาการแก่ เรียมฤๅ
ชัยเท่านั้นพลันสร้างพลาดพลั้งยอมมรณ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ