ลำนำเถา

๑.สำหรับเด็ก
แฟร์เพล

โปรดหัดให้ฉันรู้จักรักษากติกาการเล่น
เพื่อฉันจัดได้ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวชั่วช้า
อนึ่งหัดให้ฉันพ้นจากอยากได้ดาวเดือนเหมือนบ้า
หรือเฝ้าแต่บีบน้ำตาร้องหาลูกปิ๊บแตกแล้ว
อนึงรักกับหลงต่างกันให้ฉันแยกได้คล่องแคล่ว
รักคือแสงสว่างพรายแพรวหลงแล้วมืดมนอนธการ
ให้ฉันเปี่ยมด้วยความรักหักห้ามความหลงเห่อร่าน
ถ้าฉันจักต้องทรมานให้ฉันชื่นบานอดทน
นิดชมหน่อยมชมสมเป็นบ้ายอบ่เห็นเป็นผล
ผิดกับสรรเสริญคุณคนโปรดฝนฝึกฉันช่ำชอง
อนึ่งโปรดหัดให้ฉันเชี่ยวในเชิงชิงชัยทั้งผอง
แต่ครั้นถึงคราวฉันต้องพ่ายแพ้ให้ฉันแพ้เป็น

๒.สำหรับหนุ่มสาว
สรรพคุณทั้งห้า

ความเจริญจักเกิดแก่ผู้ใดเพราะอาศัยสรรพคุณห้าอย่าง
คือหนึ่งหลักสองฉลาดสามแหวกทางสี่อดทนห้าพลางฉวยโชคดล
ผู้สามารถแต่ขาดความแหวกว่ายเหมือนปืนขาดกระสุนหมายไม่เป็นผล
ผู้ฉลาดขาดหลักชักเวียนวนผู้อดทนทิ้งโชคยิ่งโรคร้าย
โชคนี้หรือคือพระเจ้าเฝ้าจะช่วยแต่ผู้ช่วยตนเองเร่งขวนขวาย
ไม่ช่วยตนเหมือนคนมือตีนตายจะมัวหมายโชคช่วยก็ป่วยการ
สรรพคุณห้าอย่างที่อ้างนี้แม้เหมาะมีครบส่วนเป็นแก่นสาร
ถึงพร่องบ้างตั้งบ่มอบรมนานกอบการงานก็คงลือขึ้นชื่อเอง

๓.สำหรับผู้ใหญ่
พระผู้เป็นเจ้าคือเงิน

มั่งมีศรีสุขขึ้นสวรรคตา เห็นฤๅ
สะพรั่งมิตรบริวารมาแวดล้อม
อ้อ เงินซื้อแก้วสา-รพัตรนึก เจียวนี่
สถิตแทบกองทองพร้อมพรั่งผู้บูชา
โมหาคติทั้งหลายได้
จะยิ่งกว่านี้ไปห่อนได้
เงินคือเครื่องหนักใจต่างหาก
เงินเพิ่มภาระให้มากน้อยใครเถียง
เงินทาษเลี้ยงอิ่มแล้วนายสบาย ชอบแล
เราทาษเงินเป็นนายผิดเน้อ
เศรษฐีตระหนี่หลายตำรับ ติแล
ทองห่อผ้าขี้ริ้วเก้อกิจนี้ใครชม
คนถมไปที่ใช้เงินหา เป็นไม่
บ้างสละสุขรักษาทรัพย์ไว้
บ้างเสวยทุกข์เวทนายามจ่าย เงินแล
เงินประโยชน์ที่ใช้เที่ยงแท้แลนา
มหาเศรษฐีชื่ออ้างรอคคิเฟล เลอร์นอ
ใช้ทรัพย์ช่วยโลกเป็นประโยชน์แท้
แต่ผู้จ่ายผิดเห็นจะมาก กว่ามาก
รัฐจึ่งเก็บภาษีแก้ช่วยข้างคนจน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ