ไทยเทวาธิราช

น้อมเกล้าบูชาอาเสียพาทเทพไทยอธิราชเรืองศรี
ปกปักรักษาไทยธาส์ตรีรุ่งเรืองรูจีศรีบูรพา
ทุกสมัยเมื่อภัยถึงเข้าเทพเจ้าพิทักษ์รักษา
เอกราชคงอยู่คู่ฟ้าจงไทยทั่วหล้ารำลึก

ประดิษฐานอาณาจักร

ยามเมื่อพลัดบ้านเมืองมาแยกพี่น้องพาแยกปึก
แยกตั้งก๊กเหล่าพัลลึกสำนึกเลือดห่างพ่างไป
ไทเทวาธิราชรังรักษ์จึ่งรวมอาณาจักรขึ้นได้
ขุนรามกำแหงแห่งไทยทรงราชย์ตลอดได้ตกมะลากา

เสียกรุงกู้คืน

ถึงคราวคับขันอันตรายเสียกรุงอับอายขายหน้า
อลหม่านแตกส้านสองคราครั้งเสียอยุธยาธานี
ท้าวไทยเทวาธิราชทรงมหิทธิอำนาจเรืองศรี
ประทางองค์นเรศวรเสนีเพื่อปราบไพรีแหลกลาน
ครั้งหลังประทานทั้งเจ้าตากกับเสนีเพื่อนยากยอดทหาร
คือพระพุทธยอดฟ้าปรีชาชาญไทยสถานคืนสิทธิอิสรเสรี

สมัยยุโรปล่าเมืองขึ้น

สมัยน้ำองุ่นใหม่ใสสดราดรดยุโรปเลอศรี
ไหลบ่ามาท่วมปฐพีทวีปอื่นๆมีอุทกภัย
รวมทั้งชมภูทวีปเร็วรีบเสียความเป็นใหญ่
ตกเป็นเมืองขึ้นเขาไปรอดได้เหลือน้อยเต็มที

ไทยรอด

ไทยเราประหลาดที่รอดเมื่อเพื่อนบ้านวอดป่นปี้
คนน้อยดาบด้อยเช่นนี้ยากที่สู้รบตบมือ
ท้าวไทยเทวาธิราชโปรดประทานโอกาสอีกหรือ?
จึงพระนั่งเกล้าฯท้าวคือองค์แซกเข้ายื้อเวลา
พอให้องค์พระจอมเกล้าฯได้เข้าทรงผนวชศึกษา
ทรงทราบเหตุการณ์นานาว่าน้ำองุ่นใหม่ไหลเชี่ยวนัก
จึงเมื่อเสด็จขึ้นเถลิงราชย์ปรีชาสามารถประจักษ์
ทรงเปลี่ยนนโยบายทายทักเปิดประเทศแทนจักปิดไว้
ทรงขึงปากน้ำห้ามเข้าก่อนเก่าเราเคยทำได้
แต่ถ้าขืนทำต่อไปเอกราชย์จะไม่คู่ดินฟ้า
ทรงเริ่มรับน้ำองุ่นใหม่กรอกขวดใบเก่าเฝ้าศึกษา
จัดที่เลี้ยงฝรั่งโสภาอบรมรัชทายาทไทย
คือองค์พระจุลจอมเกล้าฯซึ่งเรายังจำกันได้
ธหวงเอกราชย์ไทยไว้สมัย“ร้อยสิบสอง”หมองมน
ทรงจัดราชการงานใหญ่เสด็จไปยุโรปสองหน
พระเป็นปิยราชเลิศล้นทวยชนจงรักภักดี
แต่ว่ายังหาคนยากลำบากฝึกฝนหน้าที่
สร้างเครื่องมืองานนานปีต้องจัดตามมีตามจน

ไทยเข้าแถวเคียงไหล่กับนานาชาติ

อ้า!ไทยเทวาธิราชป้องชาติไทยไว้ไม่ปี้ป่น
อุ้มชูก่อกู้อิทธิพลให้ดลอัครฐานทันเทียม
กับนานาอำนาจในโลกเมื่อครั้งเสี่ยงโชคเต็มเปี่ยม
คราวสงครามโลกลามเลียมไทยเหี้ยมหาญเข้าข้างฝ่ายธรรม
เดชะพระมงกุฎเกล้าฯเราได้ท่านชุบอุปถัมภ์
เลือกเวลาเหมาะเพราะท่านนำบุญล้ำเทวราชประทานเรา
ธงไทยไปปลิวสบัดใบในอัสดงคตกับเขาทหารไทย
สวนสนามงามบันเบาฉลองไชยไทยเข้าสู่ฐานะ
เป็นประเทศธำรงวงศ์อารย์อัครสถานพันธมิตรอิสระ
งามไทยงามธรรมงามชนะพรพระเทวราชประสาสน์แล้ว

รัฐธรรมนูญ

ผลแห่งสงครามตามติดเศรษฐกิจหวั่นไหวไม่ผ่องแผ้ว
ตกต่ำลำเค็ญเห็นวี่แววไม่แคล้วคร่าไทยให้อับปาง
งบประมาณแผ่นดินผิดดุลว้าวุ่นดุลยภาพสะสาง
ดุนธนดุนคนป่นปี้พลางไทยเทวราชย่างเข้าอุ้มชู
บันดาลเปลี่ยนการปกครองสนองรัฐ​ธรรมนูญหนุนกู้
ไทยรัฐรุ่งเรืองเฟื่องฟูดูราวนฤมิตรฤทธิเรือง
อิสรภาพสมบูรณ์พูนสินแดนดินได้คืนฝืนเขื่อง
วัฒนธรรมอำรุงรุ่งเรืองกระเดื่องสรรพแสนยากร
ศึกษาแพร่หลายวายเขลาอบรมผู้เยาว์ไม่หย่อน
สอนทั้งผู้ใหญ่ไยทอน?รีบร้อนสร้างชาติประสาสน์ฤทธิ์
เพิ่มสำมโนครัวมั่วสุมควบคุมส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างชาติสร้างวาสนานิจเพื่อสถิตเสถียรอยู่คู่ฟ้า
ให้ไทยได้เป็นมหาอำนาจอวยศาสนะธรรมทั่วหล้า
ช่วยโลกส่างโศรกโสภาเป็นมหาสานตินิรันดร์

โลกกาลียุค

จวบเวลากาลีขยี้โลกบุกโบกสงครามลามลั่น
ยุโรปลุกราวไฟประลัยกัลป์ตะวันออกอบอ้าวผ่าวร้อน
สงครามเศรษฐกิจกวดขเม็งร้าวเร่งกว่าไฟสุมขอน
แสงเพลิงโพลงค้ำอัมพรลูกไฟปลิวว่อนว่ายฟ้า
เราอยู่ใต้ลมระงมโสตอุโฆษโผงผางหว่างเวหา
วับๆหวามๆขามอุรารอดไม่รอดปัญหามาถึงแล้ว.

พุทธมามกะห้ามทัพ

เดชะพระไทยเทวราชประทานผู้องอาจกล้าแกล้ว
ศรเพลิงสู้เพลิงพราวแพรวเตรียมแนวกันชนกล่นไว้
ห้ามทัพรับศีลพุทธศาสน์เมตตาจิตอาจช่วยได้
ผูกมิตรกับมิตรทั่วไปสันติภาพปราบไฟสงคราม
ธรรมรักษ์ธรรมมิกมอบชัยไทยแพ้ไม่ได้ต้องห้าม
จึ่งไทยจงใจไม่คร้ามใจเดียวในยามผเชิญภัย
รัฐนำราษฎร์ตามงามนักพร้อมพรักยิ้มย่องผ่องใส
ยามจริงทำจริงชิงชัยช่วยให้บูรพาสถาพร
ห้ามทัพให้ยับยั้งยากแต่หากทำได้ทำไปก่อน
ไม่ทำเหยาะแหยะแน่นอนเผ็ดร้อนเต็มร้อยเปอร์เซนต์[1]

ร่วมมืออุทัยมิตร

ตราบใดมีหวังยังห้ามตามวิสัยพุทธมามกะเด่น
แต่ครั้นหมดหวังกะทั่งเป็นไฟเห็นไหม้ภาคบูรพา
จบยามห้ามทัพจับบทเปลื้องปลดเมืองขึ้นรอดข้า
คืนสู่อิสสรภาพโสภาตั้งหน้าร่วมมืออุทัยมิตร
ปลดแอกเอเชียเยียยั่นช่วยกันกู้หน้าประกาศิต
พวกเรากำแหงแรงฤทธิ์ทศทิศไม่รอต่อกร
งามไทยงามชัยอุทัยมิตรงามกิจปลดแอกมิตรอ่อน
งามภาคบูรพาภราดรอนุสรณ์สมญาบุพพาจารย์[2]
งามไทยเพราะไทยเทวราชประทานผู้นำชาติอาจหาญ
ลัดเลาะเกาะแก่งแหล่งลาญรอดพ้นอนธกาสมารมณ์
สาวพรหมจารีดีพร้อมชายตอมสองค่ายไม่หยุดหย่อน
มาลัยสวมให้ผิดกรแน่นอนชีวิตปลิดปลง
โชคเหมาะมาลัยใครคล้องเจ้าเงาะรูปทองสูงส่ง
ชนะคลีทุกทิศฤทธิ์รงค์คืนคงบูรพาสถาพร

นบคุณพระไทยเทวาธิราช

บูชาคุณไทยเทวราชเทอดไทยสามารถดังไกรสร
โปรดไทยคงไทยใต้ทินกรอาทรไทยเถิดพระเทวา
อดีตสมัยได้โปรดทุกครั้งปัจจุบันภัยยังอยู่ข้างหน้า
โปรดป้องปัดไว้อย่าให้มาบีทาบั่นทอนเสรีไทย
โปรดทนุบำรุงรุ่งเรืองอนาคตฟุ้งเฟื่องสมสมัย
เป็นมหาอำนาจชาติใหญ่ไพบูลย์บูรพาสง่าพักตร.

๒๔ พฤษภ. ๘๕


[๑] ......เปอรเซ็นต์ ถึงออกพระราชบัญญัติ เผาผลาญพินาศ

[๒] บุพพาจารย์ ทวีป เราเป็นครูสอนทวีปอื่นๆ มาก่อน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ