กรรม

(โครงดั้นบาทกุญชร)

เสียกรุงยุ่งใหญ่ต้องบ้านแตก สาแหรกขาด
ทรัพย์หอบครอบครัวตามขับต้อน
เป็นชะเลยลูกหลานแบกบุกป่า พาไป[๑]
ร้อนราษฎร์ราษฎร์เร้นซ้อนสยดสยอง
เผากรุงทุ่งท่าทิ้งเทครัว
เสียศักดิ์เสียทรัพย์สนองเลือดเนื้อ
เสียตำรับตำรามัวหาใหม่
เสียไป่เสียสิ้นเชื้อชาติไทย
ขุนหลวงตากไต่เต้าตามตี แตกเอย
ข้าศึกต้องปราชัยพ่ายแพ้
คืนอิสสรภาพทีไทยรัฐ
ไทยยศเกี่ยงกู้แท้ท่านเทียว
วิปัสสนาพาวิบัติได้ดังฤๅ
พระจริตวิปริตเจียวจึ่งได้
สำคัญพระองค์คือผู้สำเร็จ
อลหม่านเมืองบ้านให้ระส่ำระสาย[๒]
โทษมหันต์พลันเผล็ดพร้อมคุณอนันต์ นั้นฤๅ
ฤๅ “หัตถ์วาดบาทกลายลบล้าง”
บุญบาปท่านแบ่งสรรปันส่วน[๓] ไว้นอ
เมืองพระสู้กู้สร้างสาปไฉน
กระบวนกรรมทำง่วนทั้งหลับหลับก็มี
รับผิดชอบเพียงไรเล่าเน้อ
หลับกับคลั่งใครนับว่าผิด แผกบ้าง
คนคลั่งทำทั้งเพ้อผิดหรือ
ทำดีมีสิทธิ์ให้ได้ดี
ทำชั่วผลชั่วกะพือชั่วให้
กรรมผองจึ่งต้องมีรับผิด ชอบเชียว
ปราศสติสิเว้นไว้ไป่ถือ
ผลกรรมสัมฤทธิ์ให้เห็นชัด
เลือกรับผิดชอบฤๅหลีกลี้[๔]
เอาข้างยกเว้นกวัดแกว่งอยู่นะท่าน
เยี่ยงอย่างเอกอ้างนี้น่าเห็น

ตุล. ๗๓


[๑] ......พาไป สงครามสมัยโบราณ เมื่อตีเมืองแตกแล้ว ผู้ชนะย่อมเก็บริบทรัพย์สมบัติที่มีค่า และกวาดต้อนครอบครัวไปเป็นชะเลยด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นบำเหน็จแห่งสงคราม กับเพื่อตัดกำลังศึกมิให้ฮือขึ้นด้วย มรรยาทที่ไม่รังแกพลเรือนไม่ถือเอาทรัพย์สมบัติของบุทคล และปรับฝ่ายปราชัยให้ใช้เงินตามสัญญาแก่ฝ่ายมีชัย เป็นวิธีใหม่เกิดขึ้นกับอารยธรรมใหม่

[๒] ......ระส่ำระสาย ทรงบังคับให้ภิกษุถวายบังคม เพราะสำคัญพระองค์ว่าทรงบรรลุธรรมวิเศษเป็นอริยบุทคลแล้ว ใครขัดขืนก็ลงพระราชอาชญา การประหารชีวิตคนไม่มีความผิด เป็นเหตุให้ระส่ำระสายใหญ่โต

[๓] ......ส่วน บุญส่วนบุญ บาปส่วนบาป ไม่ใช่หักล้างกันได้ การตีงูให้กากินตามภาสิต ถ้ากากินจริง ผู้ดีก็จะต้องได้บุญเพราะกา และได้บาปเพราะงูเป็นแน่แท้

[๔] ......หลีกลี้ เลือกเชื่ออย่างคนปรกติทำ ก็ต้องรับผิดชอบ คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ต่อเลือกเชื่ออย่างคนวิกลจริตทำจึงจะไม่ต้องรับผิดชอบ อย่างที่ศาลตัดสินให้ส่งคนบ้าผู้ทำผิดไปเข้าโรงพยาบาลแทนเข้าคุก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ