สถาปัตยกรรม

วิญญาณดึกดำบรรพ์อันประดิษฐานอยู่ในการก่อสร้างอย่างผ่าเผย
ซึ่งเปล่งเสียงเสนาะใจกระไรเลยที่เฉลยภาพสวยด้วยลิ้นทอง
ย่อมกระทบดวงจิตต์สนิทเสน่ห์ประหนึ่งเล่ห์รัดรึงตราตรึงสนอง
ฉะนั้นรูปสล้างหลัวทั่วถิ่นท้องเหมือนหงส์ล่องลอยวนชลธี
ฉะนั้นการเคลื่อนไหวในทิศทางณ ท่ามกลางจราจรค่อนบัดสี
เมื่ออิ่มเอิบด้วยความงามฉะนี้ถนนกลายเป็นที่ปลุกเสกแล้ว
นครเป็นปูชนียสถานอุทิศเพื่อสุขศานติผ่องแผ้ว
ทางเคารพกิจเลิศเพริศแพรวทั้งในแนวความคิดและกิจการ

เวอร์ดสเวอร์ก

อันว่าสถาปัตยกรรมเป็นศิลปเลิศล้ำกว่าทั้งหลาย
จิตต์การงานปั้นแม้พรรณรายก็ไม่วายเซาซูบเป็นรูปเทียม
จะใช้แผ่นผ้าใบหรือใช้หินก็จำลองทั้งสิ้นน่าอายเหนียม
เป็นแต่ผิดภายนอกบอกว่าเตี๊ยมถึงยอดเยี่ยมยังไม่ใช่ตัวจริง
สถาปัตยกรรมตัวลำพังไม่ทำดังดูเหมือนกับเป็นสิ่ง
ซึ่งตัวหาเป็นไม่ไพล่แอบอิงจึงเยี่ยมยิ่งกว่าชิ้นศิลปเทียม

ลองเฟลโลว

สถาปัตยกรรมล้ำศิลปทุกคนจะเรียนรู้ดูเล่ห์เหลี่ยม
เพราะทุกคนเกี่ยวข้องต้องตระเตรียมตามธรรมเนียมฆราวาสชาติมนุษย์
สรรพสถาปัตยกรรมที่ทำดีสำแดงชีวิตชาติสามารถสุด
ประกอบแคแร็กเตอร์เผยอวุฒิกำเนิดดุจปราร์ถนาว่าเงื่อนงาม

รัสคิน

สถาปัตยกรรมนั้นทำบ้านวิศวกรรมทำงานชาญสนาม
เป็นงานเมืองเลื่องชื่อระบือนามเปรียบความว่าส่วนกับจำนวนเต็ม
ส่วนดีเป็นศรีแก่จำนวนจำนวนเลิศเกิดส่วนชวนแข็งเข้ม
เมืองงามงามสถานบ้านเมืองเปรมชนกเสมสุขค้าอนามัย
ศิลปทั้งคู่ผู้ต้นเหตุให้ป่าเป็นประเทศเขตต์สุกใส
บ้านเมืองป่าคนพาเป็นป่าไปได้ชมัยศิลปจึงจะเจริญ

๖ ตุล. ๘๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ