๗ นิทานเรื่องนางกินรีสำรอกไข่ให้ผัว

อตีเต กาเล ในกาลก่อนยังมีนางกินรีกับสวามีภรรยารักกัน ครั้นอยู่นานมา ภรรยาครรภแก่ สมเด็จพระมหากระษัตริย์เจ้าเมืองพาราณสี เสด็จออกให้เล่นงานมหรศพสนุกนัก เทพกินรีวิชาธรแตกตื่นกันมาดู กินรผู้ภรรยา กล่าววาจาแก่สวามี ข้าขอลาไปดูมหามหรศพ ผัวปรารภด้วยครรภแห่งเจ้านั้นไซ้ จะไปไยดวงสุดา นางกินราวิงวอน สอื้นอ้อนสวามี ซบเศียรสีพิลาป สวามีภาพเสนหา ว่าเจ้าปราถนาจะไป ดูงานในเมืองนั้น เจ้าสำรอกครรภ์ให้แก่เรา กลืนเข้าไว้ก่อน นางกินรสำรอกให้ ด้วยฤทธิไกรกรรมชา ส่วนภัศดาชมสงสาร ครรภเนานานในอุทร นางกินรลาไป ดูงานในเมืองนั้น เปนหลายวันช้านาน ควรรภถึงกาลกำหนด ให้ระทดระทวยกาย เปนชาติชายผิดเพศ ให้เปนเหตุทั้งกาย ประสูติสายสืบมา กินราลำบาก ชีวิตจะจากอาตมา ม้วยมรณาอาสัญ เหตุกินรนั้นกระทำผิด วิปริตผิดอย่าง ย่อมรักนางใช่ที่ บ่ห่อนมีทำเนียบ เปรียบเทียบมาทั้งนี้ ดังผู้มีประสงค์ นางโฉมยงมนุษย์ เปนที่สุดแสนทวี เปนอรรคมเหษีผิดธรรม พระยาปิศาจซ้ำมิฟัง ให้คิดหวังรึงรักหนักปลิโพธ จึ่งใช้โขมดดาลหลวง ให้ไปฬ่อลวงนางมา ว่าเร็วราจงไป พานางในนาวา ให้ขึ้นมาบัดนี้ เปนมเหษีแห่งเรา โขมดดาลหลวงทูลว่า ผิดตำราบุราณ มีนิทานแต่ก่อนเก่า ข้าขอเล่าถวาย ให้ทราบบัดนี้แล

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ