๔ นิทานเรื่องนางตรีโลคมาวดีทำลายพิธีสองอสูร

กาลก่อนยังมีอสุรสองตนพี่น้อง ผู้พี่ชื่อมิสุมภะผู้น้องชื่อมิตสุมภะ ทั้งสองกระทำตะบะพิธีด้วยกัน แลตะบะนั้นก็ร้อนถึงบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ แห่งสมเด็จอมรินทราธิราช จึงสมเด็จอมรินทราธิราชใช้ให้นางตรีโลคมาวดีศรีสวรรค์ ลงมาล้างทำลายตะบะอสุรทั้งสองนั้น ครั้นอสุรทั้งสองเห็นนางต่างคนต่างก็ว่า นางนั้นเกิดด้วยตะบะเรา ต่างคนต่างก็ชิงกันแล้วเข้าสัปยุทธกัน จนสิ้นชีวิตทั้งสองคน นางตรีโลคมาวดีก็กลับคืนไปสู่สวรรค์

แลความทั้งนี้อุปมาดังเราเจ้าข้า อยู่ตามวิสัยตนเปนสุขอยู่แล้ว ท่านว่าจะพาบริวารศฤงคาลทั้งหลาย ไปสมาคมด้วยพระยาราชสีห์นั้นมิชอบ ส่วนสังขัวทันนั้นก็มิชอบ จึ่งว่าธรรมเนียมสรรพสัตว์ เทพยดาเจ้าแลมนุษย์ทั้งปวงก็ย่อมมีที่พึ่งทั่วทุกแห่งจึงชอบ แลมนตรีผู้ชื่อว่าสุกุลานั้น จึงกล่าวว่าท่านคิดอ่านการทั้งนี้มิชอบ ข้าพเจ้าจะขอเล่านิยายเรื่องหนึ่งให้ท่านฟังก่อน

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ