๒๘ นิทานเรื่องท้าวโมรินทรหลงเชื่อนกสัตวา

ยังมีกระษัตริย์พระองค์หนึ่ง ทรงพระนามโมรินทรราช เสวยราชสมบัติในเมืองโมรินทรนคร ท่านนั้นเลี้ยงนกสัตวาตัวหนึ่ง ประกอบด้วยความรู้เจรจาภาษามนุษย์ พระมหากระษัตริย์ย่อมใช้ให้ไปสั่งถ้อยความแก่อำมาตย์มนตรีทั้งปวง

ครั้งหนึ่งนกสัตวานันไปดูบ้านเมืองในประจันตประเทศทั้งปวง นกนั้นไปเห็นเมืองประจันตประเทศ อันประกอบด้วยสมบัติพัสถานมั่งคั่งสมบูรณ์ จึ่งทูลชักชวนพระมหากระษัตริย์นั้นให้แต่งสำเภาจงมาก เสด็จไปรบเอาเมืองประจันตประเทศนั้นเห็นจะได้โดยง่าย ท้าวโมรินทรราชไม่มีวิจารณปัญญาทรงเชื่อนกสัตวา จึงให้แต่งสำเภาห้าร้อยบรรจุเครื่องสรรพอาวุธทั้งปวงสรรพ แล้วพระองค์เสด็จข้ามมหาสมุทไป จะรบเอาเมืองประจันตประเทศ เหตุใช่ระดูจะไปได้ สำเภาทั้งปวงก็อับปางแตกในท่ามกลางสมุท ท้าวโมรินทรราชกับทั้งไพร่พลก็จมน้ำตายในท้องทเลสิ้น ด้วยเหตุพระมหากระษัตริย์หาพิจารณามิได้ ก็เสียพระองค์แลไพร่พลทั้งปวงฉนี้ มนตรีผู้หนึ่งชื่ออุตริวิชัยเสนาจึ่งทูลว่า ข้าพเจ้าจะขอถวายธรรมเนียมเรื่องหนึ่ง

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ