๓ นิทานเรื่องชายรักหญิงไม่สมประสงค์โศกเศร้าตาย

อตีเต กาเล ในกาลก่อนยังมีบ้านแห่งหนึ่ง ชื่อว่าคามชนบท คนทั้งหลายอยู่ในบ้านนั้นเปนอันมาก ยังมีสัตรีคนหนึ่ง ประกอบด้วยรูปโฉมโนมพรรณเปนอันงาม บุรุษผู้หนึ่งแลเห็นนางนั้น ก็มีใจรักจะใคร่อยากได้เปนภรรยา จึ่งให้ผู้เฒ่าผู้แก่ไปเจรจาด้วยสัตรีผู้นั้น สัตรีไม่พอใจบุรุษ บุรุษนั้นก็โศกเศร้านัก จนถึงสิ้นชีวิต

ความดังนี้อุประมาดังเราเจ้าข้า ท่านมาปราถนาจะพาบริวารนั้นเข้าไปเปนข้าพระยาราชสีห์กลใด เห็นมิชอบเลย ส่วนสังขัวทันก็มิฟัง จึงมนตรีอันมีชื่อว่าสุมิตรา ก็ว่าอันเจ้ากูคิดดังนี้มิชอบ ข้าจะขอเล่านิยายเรื่องหนึ่งถวาย ให้ท่านฟังบัดนี้

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ