๓๓๘ ประกาศกำหนดที่รับทองทศพิศพัดดึงศ์

ครั้งนี้ได้พระราชทาน ทองทศ ทองพิศ ทองพัดดึงส์ ไปเปนเบี้ยหวัดแก่ข้าราชการเปนอันมาก ถึงก่อนนี้ไปก็ได้ทรงทิ้งทานบ้าง พระราชทานบ้าง ถ้าผู้ที่ได้รับพระราชทานทองแปไป เอาไปขอซื้อของก็ดี แลกเงินก็ดี ใช้หนี้ก็ดี จงขายให้จงเปลี่ยนเงินให้ จงรับแทนหนี้โดยสดวกเถิดอย่ารังเกียจเลย ลูกค้าวานิชฤๅผู้ใดๆ ขายของได้ทองแปไว้ ฤๅลูกหนี้มาใช้หนี้ให้เปนทองแป ฤๅได้ซื้อทองแปไว้ ถ้าต้องการเงินให้มาขึ้นเอาเงินแต่ชาวพระคลังมหาสมบัติ ที่คอยรับอยู่ที่ศาลาริมประตูข้างพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ข้างเหนือทุกวัน ไม่ขัดขวางอะไรให้เสียประโยชน์ แต่ทองแปนั้นถ้าไปเจาะไปตัดเสียแล้วไม่รับใช้ให้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ