๓๓๗ ประกาศกำหนดที่จะเอาทองแปมาขึ้นเอาเงินไปแต่ท้องพระคลัง

ประกาศแก่ผู้รับพระราชทานทองทศทองพิศ ทองพัดดึงศ์ ไปแทนส่วนเงินเบี้ยหวัดเล็กน้อยทุกนายให้ทราบ ว่าผู้ใดได้รับทองแปไป ถ้าจะใคร่ได้เงินใช้เร็วๆ ก็ให้แลกล้ำกับเงินของผู้อื่นใช้ไปพลางก่อน ตั้งแต่นี้ไปจนสิ้นเดือนสิบสอง ผู้ที่ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเปนทองแปไป อย่าเพ่อมาแลกเปลี่ยนเอาเงินคืน ขอให้รอไว้จนสิ้นเดือนสิบสองจึงเอามาแลก แต่ผู้อื่นนอกจากผู้ได้รับพระราชทานทองแปไป ถึงเปนคนในเบี้ยหวัดก็ดี คนนอกเบี้ยหวัดลูกค้าวานิชในประเทศนอกประเทศก็ดี ได้ซื้อทองแปไปแล้วจากผู้ได้ทองแปก็ดี ได้ขายของให้ผู้ได้ทองแปแล้วรับเอาทองแปไปก็ดี จะเอาทองแปมาขึ้นเอาเงินไปแต่ท้องพระคลังนั้นได้ทุกวัน ไม่ห้ามไม่ขัดทางค้าขาย อย่าสดุ้งสะเทือนไป ใครเอาทองแปมาขึ้นเอาเงินไปแต่ท้องพระคลัง เงินที่เปลี่ยนทองแปก็จะให้แก่ผู้นั้นเปนของผู้นั้น แต่จะมาฟ้องร้องกันว่าใช้ฤๅวานให้เอาทองแปมาแลกเงินแล้วผู้รับวานฉ้อเงินเสียไม่ให้ก็ดี ให้แต่น้อยก็ดี ไม่รับตัดสินให้ ตามแต่จะไว้ใจกัน

ผู้ที่ได้ซื้อทองแปไปฤๅขายของได้ทองแปไป ฤๅผู้ที่ได้รับพระราชทานทองแปไป เก็บไว้จนถึงกำหนด ทั้งสามพวกนี้ ถ้าเอาทองแปมาแลกเงินที่คลัง ชาวคลังไม่ให้ก็ดี ให้ไม่เต็มกำหนดราคาทศพิศพัดดึงศ์ดังประกาศแล้วก็ดี อย่าเพ่อเอาทองแปให้ไว้ที่คลัง ให้พาทองแปมาร้องถวายฎีกาเถิด จะพระราชทานเปลี่ยนเงินให้โดยเร็ว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ