๑๙๔ ประกาศวางระเบียบให้เจ้านายแต่งพระองค์ในพิธีถือน้ำแลตามเสด็จ

คัดจากหมายรับสั่ง เดือน ๑๑ ปีระกาตรีศก

ด้วยพระราชโกษา รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า เมื่อวันพุธเดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ ปีระกาตรีศก ประชุมถือน้ำพระพิพัฒน์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเจ้าต่างกรมบางพระองค์ทรงผ้าไหมดอกขาว ไม่มีกรอบไม่มีเชิง ฤๅผ้าวิลาศพื้นขาวแต่ทรงคาดฉลองพระองค์ครุยไม่งามเลยขัดกันนัก จึงโปรดเกล้าฯ หมายประกาศว่า แต่นี้ไปเมื่อหน้าห้ามมิให้เจ้านายทรงผ้าทรงที่ไม่มีกรอบไม่มีเชิงแล้ว คาดฉลองพระองค์ครุย ฤๅทรงผ้าที่มีกรอบมีเชิง แต่ทรงคาดแพร (ต้นฉบับขาด) วันเสด็จมาถือน้ำ ฤๅแต่งพระองค์เสด็จไปตามเสด็จโดยกระบวรพยุหยาตราทางใดก็ดี ตำบลใดก็ดี อย่าให้แต่งพระองค์ให้ผิดไปดังครั้งนี้ได้เปนอันขาดทีเดียว ถ้าเจ้านายพระองค์ใดแต่งพระองค์ดังครั้งนี้จะโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาคอยปรับกับข้าในกรมผู้ไม่ทูลทัดทานเตือนให้ถูกตามหมายประกาศนี้เปนเงินสามตำลึงบ้างห้าตำลึงบ้าง ถ้าเจ้านายจะแต่งพระองค์ไปถือน้ำนั้น จะทรงผ้ายกทองพรรณพื้นขาวก็ได้ผ้าลายเกี้ยวพื้นขาวผ้าเขียนทองก็ได้ไม่เขียนก็ได้ ฤๅไม่มีผ้าลายเกี้ยวพื้นก็ให้เอาผ้าเกี้ยวพื้นสีมา เอาผ้าลายอย่างผ้าลายวิลาศพื้นขาวมาดามสีก็ใช้ได้เหมือนกัน แล้วแลทรงคาดฉลองพระองค์ครุยก็จะงามดีไม่มีผู้ใดติเตียนได้ ฤๅที่เจ้าเล็กนายน้อยจะทรงผ้าไหมผ้าลายอย่างผ้าลายวิลาศพื้นขาวให้ทรงคาดแพรขาวจึงจะงามสมควรกันกับผ้าทรงที่ไม่มีกรอบ ไม่มีเชิงดังนี้ไม่ต้องห้าม

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ