๑๗๙ ประกาศให้เจ้าคณะมีหมายประกาศไปตามพระอารามให้ชำระต้นไม้ต่างๆ ที่ขึ้นบนหลังคาแลกำแพง ให้ชำระลานวัดให้หมดจด ในเวลาเสด็จพระราชทานพระกฐิน

คัดจากหมายรับสั่งณวันอังคาร เดือน ๑๑ ขึ้น ๓ ค่ำ ๒ ปีวอกโทศก

ด้วยพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราศี รับพระบรมราชโองการใส่เกล้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สั่งว่า ในเดือน ๑๑ ข้างแรมนี้ก็ระดูจะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐินในพระอารามหลวงนั้น ให้เจ้าคณะหมายประกาศไปตามพระอารามขึ้น ให้ชำระต้นโพธิ์ต้นไทรต้นไม้ต่างๆ ที่ขึ้นบนหลังคาพระอุโบสถ พระวิหารการเปรียญ กุฎี ศาลา พระเจดีย์ พระปรางค์ กำแพงแก้ว แลที่ไม่ควรขึ้นนั้นก็ให้ชำระเสีย กับทั้งในลานวัดนั้นก็ให้ชำระเสียให้หมดจด แล้วให้ขัดตะไคร่น้ำเอาปูนฉาบเสียใหม่ ให้หมดจดงามดีจงทุกๆ พระอาราม ถ้าจะต้องการปูนใช้บ้างเล็กน้อยก็ให้ไปถวายพระพร ที่วังพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราศี กำหนดณวันจันทร เดือน ๑๑ แรม ๑ ค่ำ ปีวอกโทศก จะแต่งให้สังฆการีกรมธรรมการออกตรวจจงทุกๆ พระอาราม ถ้าพระอารามใดยังรกเรี้ยวอยู่ก็จะให้เกาะไวยาวัจกรไปขังไว้ แล้วจะให้ผู้ตรวจมาตรวจดู ถ้าชำระพระอารามหมดจดดีแล้วจึงจะให้ปล่อยไวยาวัจกร ให้พระครูปลัดหมายไปตามวัดขึ้นให้รู้ทั่วกันโดยเร็วจงทุกพระอาราม อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง หมายมาณวันอังคารเดือน ๑๑ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีวอกโทศก

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ