ศุภมัสดุ

๏ ศุภมัสดุ จุลศักราช ๑๒๔๘ ปีจออัฐศก ข้าพเจ้าขุนโอวาทวรกิจคิดเห็นว่า หนังสือกลอนไวพจน์ประพันธ์ จนตลอดกลอนพิศาลการันต์ ที่พระยาศรีสุนทรโวหารแต่งขึ้นไว้นั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าจะเป็นของบำรุงปัญญา เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอันมาก ยิ่งกว่าแบบสอนซึ่งมีอยู่แล้วนั้น เพราะท่านรวมสอนลงไว้ในเรื่องนี้ ว่าด้วยตัวสกดในคำนั้นๆ แลแปลชี้แจงอธิบายข้อความในศับท์นั้น ๆ โดยพิศดารกว้างขวางถ้วนถี่ แม้นถึงว่ากุลบุตรที่ยังมิได้เรียนรู้ในมคธพากย์คัมภีร์ ถ้าได้อ่านดูชัดเจนในหนังสือเรื่องนี้แล้ว อาจรู้ปรุโปร่งตลอดตามแบบสอนนี้ได้ ก็หนังสือสองเรื่องนี้ รวมเป็นสิบสี่เล่มสมุดไทย แต่ขั้งค้างมาช้านานหลายปีแล้วยังไม่ได้ลงพิมพ์ ข้าพเจ้าอยากให้หนังสือเรื่องนี้ ออกแพร่หลายทั่วไปแก่ผู้ที่จะต้องการ จึ่งได้คิดรวบรวมเงินทุนของตัวบ้าง มีผู้มาลงชื่อช่วยในการทุนรอนบ้างหลายราย จึ่งได้จ้างมิศเตอร์ ดี บี ปรัดเล จัดตีพิมพ์เย็บทำเป็นเล่มใบปกหนาบ้าง บางบ้างราคาต่างกัน การพิมพ์เสร็จลงตั้งแต่ณวันจันทร์เดือนอ้ายแรมสิบสองค่ำ ปีกุญนพศกศักราช ๑๒๔๙ หนังสือพิมพ์นั้น ข้าพเจ้าขุนโอวาทวรกิจได้รวบรวมไว้ทั้งสิ้น ถ้าท่านผู้ใดจะต้องการหนังสือเรื่องนี้ จะจำหน่ายให้ตามราคาสมควร เชิญท่านที่มีความประสงค์ จงมาซื้อตามชอบใจ เทอญ ๚ะ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ