ตอนที่ ๔

ในดง.

เจ้าผู้ถูกเนรเทศ, อาเมียงส์, ยาคส์, ออร์ลันโด, ออลิเวอร์, และเซเลีย, ออก.

เจ้า. ออร์ลันโด, เจ้าเชื่อหรือไฉน
ว่าหนุ่มนั้นทำได้ทั้งปากว่า ?
ออร์. บางทีเชื่อ, บางทีก็สงกา;
เหมือนผู้กลัวปราถนา, และพรั่นใจ.

รอสะลินด์, สิลเวียส, และฟีบี ออก.

รอส. สกดใจ, ฃ้าไซร้ขอสัญญา:
ถ้าแม้ฃ้าพารอสะลินด์ไซร้
มาได้จริงละ, พระองค์จะปลงใจ
ยกให้ออร์ลันโดหรือทรงธรรม์ ?
เจ้า. ยกให้แน่, แม้ฃ้ามีสมบัติ
สารพัตให้ด้วยทุกสิ่งสรรพ์.
รอส. และเธอก็ปรองดองจะครองกัน
แม้ฃ้านำนางนั้นมาที่นี้ ?
ออร์. เปนแน่แท้, ถึงแม้ข้าครองแดน
ทุกเขตแคว้นในธรณีศรี.
รอส. หล่อนว่าจะทำอาวาห์กับฃ้านี้
แม้ฃ้ามีปราถนา, หรือว่าไร ?
ฟีบี. เปนแน่แท้, ถึงแม้เมื่อสมหมาย
เพียงโมงเดียวจะต้องตายก็ตายได้.
รอส. แต่ถ้าแม้หล่อนมิยอมประนอมใจ
จะรับตัวฉันไซร้เปนสามี,
หล่อนจะยอมร่วมรักสมัคสมาน
กับนายเมษบาลผู้นี้ที่
จงรักหล่อนนักไซร้, ถูกไหมฉนี้ ?
ฟีบี. ถูกต้องแล้วตามที่สัญญากัน.
รอส. จริงหรือไม่เพื่อนไซร้จะยินดี
รับฟีบี, ถ้าหล่อนสมัคมั่น ?
สิล. ถึงแม้ได้หล่อนครองจะต้องพลัน
ม้วยชีวันฉันก็ขอพนอนาง.
รอส. ฃ้ารับไว้ว่าจะให้การเหล่านี้
เปนไปดีงามงดหมดทุกอย่าง.
ขอพระองค์ยื่นคำอย่าอำพราง,
เตรียมยกนางธิดาผู้ยาใจ;
ออร์ลันโด, เตรียมใจไว้รับขวัญ
พระธิดาลาวัณอันศรีใส:
ฟีบีอย่าลืมคำที่ร่ำไว้
ว่าหล่อนไซร้จะแต่งกับฉันนี้,
หรือถ้าแม้ไม่ยอมประนอมสมาน
จะแต่งกับเมษบาลผู้นี้นี่:
สิลเวียส, อย่าลืมคำพร่ำพาที,
แม้ฟีบีไม่แต่งกับฉันไซร้
เพื่อนจะแต่งกับหล่อนเปนแม่นมั่น:
บัดนี้ฉันขอลาผู้เปนใหญ่,
เพื่อบันดาลเหตุการณ์ให้เปนไป
ในทางสิ้นสงสัยทุกสิ่งอัน. [รอสะลินด์กับเซเลียเฃ้าโรง.]
เจ้า. ฉันรู้สึกรำลึกได้ในหนุ่มน้อย
มีทีถ้อยคล้ายธิดาของตัวฉัน.
ออร์. พระเจ้าฃ้า, เมื่อคราแรกเห็นนั้น,
ฃ้าสำคัญว่าเปนน้องพระธิดา:
แต่หนุ่มนี้กำเนิดเกิดกลางไพร,
ได้ตั้งใจร่ำเรียนเพียรศึกษา
จากลุงผู้เฃากล่าวแก่ตูขา
ว่าเปนมายาวีที่กลางไพร.

ตัชส๎โตน กับ ออเด๎รย์ ออก.

ยาคส์. เอ๊ะ, ดูท่าทางราวกับจะมีน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งแล้ว, และคู่ ๆ เหล่านี้กำลังพากันมาลงเรือ. สัตว์อย่างประหลาดคู่หนึ่งมานี้, ที่ทุกภาษาเรียกว่าบ้า.
ตัช. ขอคำนับและอำนวยพรแก่ท่านทั้งหลาย !
ยาคส์. พระเจ้าฃ้า, ขอได้โปรดทรงพระกรุณาต้อนรับ: นี่เองคือบุรุษเสื้อลายที่ฃ้าพระบาทได้เคยพบหลายครั้งในดง, เฃาสาบาลว่าเฃาเคยเปนฃ้าในราชสำนัก.
ตัช. ถ้าผู้ใดสงสัยในข้อนั้น, ขอให้ทดลองดูดิฉันให้ถ่องแท้. ดิฉันเคยเล่นระบำ; ดิฉันได้เคยพูดยอผู้หญิง; ดิฉันได้เคยเล่นอุบายกับมิตร์, และสงบเสงี่ยมกับศัตรู; ดิฉันเคยทำช่างตัดเสื้อฉิบหายแล้วสามคน, ดิฉันเคยวิวาทกับเฃาแล้วสี่ครั้ง, และจวนได้ต่อสู้ครั้งหนึ่ง.
ยาคส์. แล้วก็เรื่องมันเปนอย่างไรเล่า ?
ตัช. อ๋อ, ก็ได้พบประจันหน้ากัน, แล้วก็ได้ความว่าที่วิวาทกันนั้นเพราะเหตุที่ ๗.
ยาคส์. เหตุที่ ๗ ฉนั้นฤๅ? พระเจ้าฃ้า, ขอให้โปรดนายคนนี้
เจ้า. ฉันก็ชอบมันมากอยู่.
ตัช. พระเจ้าโปรดท่านเถิดเจ้าฃ้า, ดิฉันก็ปราถนาดีต่อท่านเช่นนั้น. ดิฉันได้เฃ้ามาณที่นี้พร้อมด้วยพวกชาวบ้านที่กำลังต้องการจะแต่งงานกัน, เพื่อสาบาล, และเพื่อทวนสาบาล, ตามที่การสมรสอาจเปนเครื่องผูกมั่นหรือเลือดร้อนทำให้แตกกัน: นี่นางสาวอนาถาเจ้าฃ้า, เปนคนที่หน้าตาขี้ริ้วเจ้าฃ้า, แต่เปนของดิฉันเอง; เปนความปราถนาเลวของดิฉันเองเจ้าฃ้า, ที่เลือกเอาผู้ที่ไม่มีผู้อื่นชอบ: ความสุจริตงดงาม, นะเจ้าฃ้า, ย่อมอยู่เหมือนคนขี้เหนียวในเรือนอันทราม; เหมือนไข่มุกด์อยู่ในกาบหอยอีรมสกะปรก.
เจ้า. ให้ตายสิ, อ้ายนี้มั่นไวและพูดจังดี.
ตัช. ตามแบบตลกและเจ้าฃ้า, มีอะไรก็พูดไปครู่เดียวหมด.
ยาคส์. แต่ก็เหตุที่ ๗ นั้นเล่า; แกหาข้อวิวาทได้อย่างไรในเหตุที่ ๗ ?
ตัช. โดยมุสาวาทเจ็ดคราว:-ทรงตัวขึ้นให้ดี ๆ อีกหน่อย ออเด๎รย์:-เช่นนี้เปนตัวอย่างขอรับ, กระผมไม่ชอบรูปเคราของเสวกผู้หนึ่ง: เฃาสั่งมาให้บอกกระผมว่า, ถ้ากระผมว่าเคราของเฃาตัดไม่งาม, เฃาเองเห็นว่างาม, นี่เรียกว่าย้อนอย่างมรรยาทดี. ถ้ากระผมโต้ไปอีกครั้งหนึ่งว่า “ เคราตัดไม่งาม”, เฃาตอบมาว่าเฃาตัดเคราเพื่อความพอใจของเฃาเอง: นี้เรียกว่าเถียงอย่างถ่อม, ถ้าอีกครั้งหนึ่งกระผมว่า “เคราตัดไม่งาม”, เฃาว่าไม่เชื่อวิจารณะญาณของกระผม นี่เรียกว่าตอบอย่างมรรยาทชั่ว. ถ้าอีกครั้งหนึ่งกระผมว่า “เคราตัดไม่งาม”, เฃาตอบว่ากระผมพูดไม่จริง: นี่เรียกว่าท้วงอย่างหาญ. ถ้าอีกครั้งหนึ่งกระผมว่า “เคราตัดไม่งาม”, เฃาตอบว่าผมโกหก: นี่เรียกว่าโต้ตอบชวนวิวาท; แล้วก็ต่อไปถึงด่าว่าโกหก โดยอ้อมและด่าว่าโกหกโดยตรง,
ยาคส์. ก็แกได้กล่าวกี่ครั้งเล่าว่าเคราเฃาตัดไม่งาม ?
ตัช. ผมไม่กล้าปล่อยไปเปนขั้นโกหกโดยอ้อม, และฝ่ายเฃาก็ไม่กล้าด่าผมว่าโกหกโดยตรง; ฉนั้นเราก็เพียงแต่ได้ประดาพกัน. แล้วก็แยกกันไป
ยาคส์. บัดนี้แกกล่าวเปนลำดับไปทีหรือ, ว่าวิธีด่าว่าโกหกมีกี่อย่าง ?
ตัช. อ๋อ, นาย, เราได้วิวาทกันด้วยหนังสือ, ตามตำหรับทีเดียว; เช่นท่านมีตำราสำหรับสอนมรรยาทฉนั้น: กระผมจะสรูปชั้นแห่งด่าให้ฟัง. หนึ่ง, ย้อนอย่างมรรยาทดี, สอง, เถียงอย่างถ่อม, สาม, ตอบอย่างมรรยาทชั่ว, สี่, ท้วงอย่างหาญ, ห้า, โต้ตอบชวนวิวาท; หก, ว่าโกหกโดยอ้อม, เจ็ด, ว่าโกหกโดยตรง. คำตอบเหล่านี้อาจจะเลี่ยงเสียได้, เว้นแต่การถูกด่าโกหกโดยตรง; และนั่นก็ยังอาจจะหลีกพ้นได้, โดยอาศัยคำ “ถ้าหาก.” ผมจำได้ครั้งหนึ่งตุลาการเจ็ดคนไม่สามารถตัดสินข้อวิวาทให้สำเร็จได้, แต่ครั้นเมื่อผู้วิวาทได้พบกันเฃ้าเอง, คนหนึ่งพะเอินนึกขึ้นได้ถึง “ถ้าหาก”, เช่นว่า “ถ้าหากว่าท่านได้กล่าวเช่นนั้น, ฉันก็ได้ตอบเช่นนั้น”; แล้วก็เลยต่างคนต่างจับมือกันและสาบาลเปนพี่น้องกัน. “ถ้าหาก” เปนผู้บันดาลสันติภาพได้อย่างเดียว; “ถ้าหาก” แหละมีคุณมาก.
ยาคส์. อ้ายคนนี้เก่งหรือไม่, พระเจ้าฃ้า ? มันดีเท่าใคร ๆ แต่ก็เปนเพียงตลกเท่านั้น.
ตัช. มันใช้ความบ้าของมันแทนหุ่นลวง และเอาสิ่งนั้นกำบังเพื่อเหน็บแนมแหลม ๆ อยู่.

ไฮเม็น, รอสะลินด์, และเซเลีย ออก.

(ดนตรีเล่นเบา ๆ)

ไฮเม็น. ๏ บัดนี้มีสุขในสวรรค์
ยามทุกสิ่งสรรพ์
ในโลกนี้ปรองดองดี
เจ้าหลวง, จงรับบุตรี:
ไฮเม็นนำศรี
มาจากสวรรค์ชั้นฟ้า,
นำหล่อนมาที่นี้นา,
เพื่อพระบิดา
จักได้ยกหล่อนประทาน
หัตถ์แห่งโฉมเจ้าเยาวมาลย์
ถึงหัดถ์ชายชาญ
ผู้รักธิดายาใจ ฯ
รอส. [พูดกับเจ้า] ขอถวายตัวฃ้า, ธิดาศรี.
[พูดกับออร์] ขอมอบกายแก่พี่ผู้รักใคร่.
เจ้า. ถ้าแม้ตาไม่เฟือนเชือนแชไป,
เจ้าไซร้คือบุตรีคู่ชีวัน.
ออร์. ถ้าแม้ตาไม่เฟือนเชือนแชไป,
หล่อนไซร้รอสะลินด์ยอดรักฉัน.
ฟีบี. แม้ตาและรูปทรงนั้นตรงกัน,
ฉนั้นรักของฉันต้องทำลา !
รอส. ฃ้านี้ไซร้ไม่มีบิตุรงค์,
แม้พระองค์มิใช่บิดาฃ้า:
ฃ้าไม่ขอเลือกสรรภรรดา
ถ้าแม้ว่าเธอไม่ใช่สามี:
ฃ้าไม่ยอมแต่งงานกับหญิงใด,
ถ้าเฃาไซร้มิใช่มารศรี
ผู้โฉมงามมีนามว่าฟีบี.
ฃ้าตั้งใจไว้ฉนี้จงแจ้งใจ.
ไฮเม็น. ๏ หยุด ! หยุด ! อย่ายุ่งเหยิงไป
ตัวเรานี้ไซร้
เปนผู้ระงับเหตุผล.
บัดนี้มีอยู่แปดคน
จะต้องมาสน
ธิในสมรสพิธี.
ส่วนเธอกับเธออย่าได้มีภัยมายายี:
ส่วนเธอกับเธอนี้หทัยร่วมสิเนหา:
ส่วนนางจงรับรักสมัคกับผู้นี้นา,
หาไม่ก็รับนาริเปนเช่นบดีท้าว:
คู่หลังนี้สมกันเหมือนเหมันต์กับความหนาว,
ควรคู่กันดูราวกับแสร้งสร้างและสรรมา.
ขณเมื่อจะขับลำสำแดงคุณแห่งอาวาห์,
ต่างคนจงต่างหาโอกาศถามข้อความถวิล;
เพื่อหย่อนผ่อนพะวงและสงสัยในสิ่งสิ้น,
รู้เหตุประจวบจินตนาทราบทุกสิ่งดี ฯ

 

ลำ

๏ สมรสคือมงกุฎของยูโน
เปนขวัญโอ่เคหาเฉลิมศรี:
ไฮเย็นให้บุรุษและสัตรี
มีทั่วทุกบุรีนครา;
ฉนั้นจงสรรเสริญการสมรส;
อำนวยเกียรติยศปรากฎจ้า,
แต่ไฮเม็นผู้เปนเทวดา
บำรุงรักษ์ภาราทุกแห่งไป ฯ

เจ้า. หลานรัก, ลุงยินดีต้อนรับเจ้า!
อีกธิดานงเยาว์, พ่อรักใคร่.
ฟีบี. [พูดกับสิล.] ฉันไม่คืนคำ, ยอมประนอมใจ;
รักฉันไซร้, ฉันก็ยอมพร้อมใจรัก.

ยาคส์ เดอะ บัวส์ ออก.

ยาคส์เดอะบัวส์. ฃ้าขอเฝ้าทูลกิจจา: ตูฃ้านี้
บุตรที่สองเซอร์โรลันด์ผู้มีศักดิ์,
ผู้นำฃ่าวเหล่านี้ด้วยจงรักษ์
มาสู่ราชสำนักสวัสดี.
ด้วยเจ้าหลวงเฟรเดริคได้ทราบ
ว่าบุรุษสุภาพมากมวลมี
ชวนกันเฃ้าสู่ป่าพนาลี,
พระจึ่งเกณฑ์โยธีฤทธิกรร;
และกรีฑาสู่ดงทรงนำมา
จับเชษฐาปลงพระชีวาสัญ:
แต่ครั้นถึงชายป่าพนารัญ,
พระประสบนักธรรม์บำเพ็ญพรต,
ได้ปุจฉาวิสัชนาราชาไซร้
กลับพระทัยละประทุษอันสาหส
อีกละโลก; เวนอิศริยะยศ
ถวายหมดแด่องค์พระพี่ยา,
อีกทั้งปวงสมบัติพัสฐาน
คืนประทานแด่ขุนนางต่างๆหน้า
ที่ได้ถูกเธอเนรเทศมา.
ข้อความนี้สัจจาทุกสิ่งอัน,
ถ้าไม่จริงยอมตาย.
เจ้า. ชายหนุ่มน้อย,
ฃ้าฟังถ้อยปรีดิ์เปรมเกษมสันต์.
เจ้านำฃ่าวมาดีเปนศรีครัน
สำหรับวันอาวาห์ของพี่น้อง:
ส่วนพี่ชายได้คืนสมบัติเดิม,
และน้องชายได้เพิ่มแผ่นดินผอง,
อันใหญ่หลวง, ปวงเฃตอันเรืองรอง
โดยทำนองทายาทสุชาตดี.
แต่เราควรชวนกันทำกรรมสำเร็จ
เสร็จที่ในแดนดงพงไพรนี่,
เพราะกิจนั้นได้ประเดิมเริ่มด้วยดี
ในดงนี้ควรทำสำเร็จไป:
ต่อแต่นี้ท่านที่ได้เคยยาก
ทนลำบากกับเราที่นี้ไสร้,
ทั้งกลางคืนกลางวันบ่พรั่นใจ,
ยามเราได้คืนไอศวรรยา,
จะได้ส่วนสุขเสริมเพิ่มประมวล
ตามที่ควรความชอบตอบทั่วหน้า.
บัดนี้จงลืมโชคที่คืนมา,
และรื่นเริงตามประสาของชาวไพร.
ดนตรีเริ่ม! และปวงคู่บ่าวสาว,
จงร้องฉาว, จับระบำสำราญใหญ่.
ยาคส์. นาย, ฉันขอท่านงดสกดใจ.
ถ้าฉันไซร้ฟังคำถูกทำนอง,
นายกล่าวว่าราชาเธอถือพรต
และละหมดยศศักดิ์สิ้นทั้งผอง,
ฉนั้นถูกหรือยัง ?
ยาคส์เดอะบัวส์. ฟังถูกต้อง.
ยาคส์. ฃ้าเจ้าปองไปอยู่กับทรงธรรม์:
ผู้กลับจิตเช่นนี้มักมีความ
ควรจะถามควรจะรู้เปนแม่นมั่น.
[พูดกับเจ้า.] ขอพระองค์ทรงเฃตเดชอนันต์;
พระขันติควรได้บำเหน็จไกร.
[พูดกับออร์.] เธอจงรักรื่นรมย์สมภักดี:
[พูดกับออลิ.] เธอมีดิน, มีรัก, และศักดิ์ใหญ่:
[พูดกับสิล.] เจ้าจงอยู่คู่ภิรมย์กันสมใจ:
[พูดกับตัช.] ส่วนเจ้าไซร้ไม่ช้าคงกัดกัน;
เพราะความรักของเจ้าเหมือนเภตรา
มีอาหารเพียงสองเดือนแหละมั่น.
เชิญทั้งผองเปนสุขสนุกนันท์:
ดิฉันไม่ชอบระบำต้องจำลา.
เจ้า. จงอยู่ก่อนเถิดยาคส์, อย่าเพ่อไป.
ยาคส์. ฃ้าไม่ชอบรื่นเริงอย่างเชิงบ้า:
พระองค์มีสิ่งใดใฝ่บัญชา
ฃ้าจะอยู่คูหาฟังพาที. [เฃ้าโรง.]
เจ้า. เล่นต่อไป, เล่นไป, ให้ใจสร้าน:
พิธีการเราจะเริ่มเฉลิมศรี
โดยเชื่อว่าจะเกษมเปรมปรีดี,
เสริมสุขีภียโยยิ่งยืนยาว. [ระบำ.]

คำส่ง

รอส. ที่จริงไม่ใช่ธรรมเนียมที่ให้นางกล่าวคำส่ง; แต่ก็คงไม่น่าติมากกว่าที่จะให้นายโรงกล่าวคำส่ง. ถ้าข้อที่ว่าเมรัยดี ไม่ต้องมีช่อใบไม้ นั้นเปนความจริงไซร้, ก็ย่อมจะเปนความจริงอยู่เหมือนกันที่บทลครที่ไม่ต้องมีคำส่ง: แต่สำหรับเมรัยดีเฃาก็ใช้ช่อไม้ดี; และเรื่องลครดีก็อาจจะดี ขึ้นอีกได้โดยมีคำส่งดี. ฉนั้นดิฉันเคราะห์ร้ายนักหนา, ที่ตัวเองก็ไม่เปนผู้ส่งที่ดี, และไม่สามารถที่จะพูดให้ท่านฟัง สำหรับเรื่องลครที่ดีด้วย ! ดิฉันมิได้แต่งตนเหมือนคนขอทาน, ฉนั้นการที่จะขออะไรก็ไม่เปนการเหมาะสำหรับดิฉัน: วิธีของดิฉันจะใช้เตือนท่าน; และดิฉันจะเริ่มพูดกับสัตรีก่อน, สัตรีทั้งหลาย, ดิฉันขอเตือนท่าน, ด้วยอำนาจความรักที่ท่านมีในตัวผู้ชาย, ให้ชอบเรื่องลครนี้เท่าที่ถูกใจท่าน: และฝ่ายท่านผู้ชาย, ดิฉันขอเตือน, ด้วยอำนาจความรักที่ท่านมีในตัวหญิง,-ฉันสังเกตได้ด้วยการหัวเราะขิกๆ ของท่านว่าไม่มีท่านผู้ใดชังหญิง, -ว่าในระหว่างท่านกับพวกหญิง ขอให้เรื่องลครนี้ถูกใจท่าน. ถ้าแม้ดิฉันเองเปนผู้หญิง ดิฉันก็จะจูบท่านทั้งหลายที่มีเคราอันถูกใจดิฉัน, มีผิวพรรณที่ดิฉันชอบใจ, และมีลมหายใจที่ดิฉันไม่รังเกียจ: และดิฉันเชื่อแน่, ว่าท่านทั้งหลายที่มีเคราดี หรือฉวีสง่า หรือลมหายใจดี, เมื่อได้ฟังคำแสดงรับรองเช่นนี้แล้ว, จะอำนวยพรแก่ดิฉัน.

[ลครเฃ้าโรงหมด.]

จบเรื่อง.

  1. ๑. การต่อสู้กันตัวต่อตัว (duel) เปนกิจอัน ๑ ซึ่งกุลบุตร์ต้องกระทำเมื่อมีเหตุวิวาทกัน ถือเปนวิธีล้างอายของผู้ที่ถูกหมิ่นประมาท.

  2. ๒. ยูโนเปนเทวีมเหษีของยูปิเตอร์เทวราชในศาสนาโรมโบราณ. ถ้าเปรียบยูปิเตอร์กับพระอิศวร, ยูโนก็เปรียบกับพระอุมา.

  3. ๓. ในสมัยโน้นเฃาแขวนช่อใบไม้ไอวีหรือฮอลลีไว้น่าโรงเหล้า, อย่างร้านสุราในเมืองเราปักธงแดงฉนั้น.

  4. ๔. ในสมัยของเชฺกส๎เปียร์เฃาใช้ผู้ชายเล่นเปนตัวนาง ครั้งแรกที่ได้มีหญิงออกโรงเปนตัวนางในลอนดอนคือใน พ.ศ. ๒๑๗๒ เมื่อคณลครฝรั่งเศสคณ ๑ ได้ไปเล่นที่ตำบลแบล๊กไฟรอาร์ส; แต่ก็ยังไม่มีผู้หญิงเปนตัวลครมากมายจนถึงรัชสมัยแห่งพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๒, เมื่อปรากฎว่าผู้หญิงเปนลครโดยทั่วไป, ราว พ.ศ. ๒๒๐๓.

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ