ตอนที่ ๒

ฉาก: ในดง.

ออร์ลันโด กับ ออลิเวอร์ ออก.

ออร์. รู้จักกันไม่กี่มากน้อยพี่จะรักหล่อนได้เทียวฤๅ ? และรักแล้วเกี้ยว, และเกี้ยวแล้ว, หล่อนยินยอมเทียวฤๅ ? และพี่จะพยายามให้ได้หล่อนสมปราถนาเทียวฤๅ ?
ออลิ. ขอจงอย่าได้สงสัยในความรวดเร็ว, ท้วงความจนของหล่อน, การรู้จักกันน้อยเวลา, การที่พี่เกี้ยวโดยด่วน, หรือการที่หล่อนยินยอมโดยด่วน; แต่ขอให้พูดด้วยกันกับพี่เถิด, ว่าพี่รักเอลิเอนา; พูดด้วยกับหล่อนว่าหล่อนรักพี่; ขอจงประนอมใจด้วยทั้งสองฝ่ายให้ได้เปนคู่ครองกัน: นั่นจะเปนประโยชน์แก่ตัวน้อง; เพราะบ้านของท่านบิดาและบรรดาทรัพย์สินที่เปนของเซอร์โรลันด์ผู้เถ้านั้นไซร้ พี่จะยกให้น้องทั้งสิ้น. และจะขออยู่และตายเปนเมษบาลณที่นี้.
ออร์. น้องยินยอมละ. จงทำการสมรสณวันพรุ่งนี้: น้องจะเชิญเสด็จเจ้าหลวงกับบริวารผู้พอใจของท่าน. พี่ไปนัดกับเอลิเอนาเถิด; เพราะดูสิ, รอสะลินด์ของน้องมานี่แล้ว.

รอสะลินด์ ออก.

รอส. พระเปนเจ้าโปรดเถิด, พี่ชาย.
ออลิ. โปรดหล่อนด้วยเถิด, น้องสาว. [เฃ้าโรง.]
รอส. โอ้, ออร์ลันโดที่รัก, ฉันใจเหี่ยวจริง ๆ ที่ได้เห็นเธอห่อดวงใจไว้ในผ้า !
ออร์. นี่แขนของฉันต่างหาก.
รอส. ดิฉันสำคัญว่าหัวใจของเธอแหละต้องบาดเจ็บเสียแล้วด้วยเล็บสิงห์.
ออร์. ต้องบาดเจ็บจริง, แต่ด้วยดวงตาของนางงาม.
รอส. พี่ชายได้เล่าความหรือไม่ ว่าดิฉันได้มารยาทำเปนลม, เมื่อเฃาส่งผ้าของเธอให้ดิฉันดู ?
ออร์. ได้เล่า, และบอกฃ่าวอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้น
รอส. อ๋อ, ดิฉันทราบแล้วว่าเธอกล่าวถึงอะไร, จริง ๆ นะ ไม่เคยพบอะไรที่เปนไปโดยด่วนถึงเช่นนั้น, ราวกับแกะผู้คู่หนึ่งชนกัน, และความโอ้อวดของซีส้าร์ว่า “ฉันมา, เห็น, และชนะ”: เพราะพี่ชายของเธอและน้องสาวของดิฉัน พอได้พบกันก็แลดูกัน; พอได้แลดูกันก็รักกัน; พอรักกันก็ถอนใจใหญ่; พอถอนใจใหญ่แล้วก็ต่างคนต่างถามเหตุซึ่งกันและกัน; พอรู้เหตุแล้วก็ชวนกันหาทางแก้: และโดยลำดับเช่นนี้เฃาได้ช่วยกันทำบรรไดคู่ขึ้นสู่การสมรส ซึ่งเฃาคงจะปีนขึ้นไปโดยทันด่วน, หรือมิฉนั้นก็จะด่วนเสียก่อนสมรส: เฃาตกอยู่ในความรักรุนแรงมาก, และอยากจะได้ครองกัน, พลองก็ไม่สามารถพรากเฃาจากกันได้.
ออร์. เฃาจะได้ทำการสมรสกันพรุ่งนี้, และฉันจะเชิญเสด็จเจ้าหลวงในงานนั้นด้วย. แต่อนิจจา, ช่างน่าอนาถใจจริงๆ ที่จะต้องแลดูความสุขด้วยนัยน์ตาของคนอื่น ! พรุ่งนี้แหละ ตัวฉันเองจะต้องระอาใจยิ่งขึ้นมากที่สุด, โดยจะต้องคำนึงว่าพี่ชายของฉันเฃามีความสุขปานใด, ในการที่เฃาได้สิ่งซึ่งเฃาปราถนา.
รอส. ก็ทำไม, พรุ่งนี้ฉันจะเปนรอสะลินด์แทนให้เธอไม่ได้ละฤๅ?
ออร์. ฉันจะคงยังชีพอยู่ด้วยนึกหลอกเล่นเช่นนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้ว.
รอส. ถ้าฉนั้นดิฉันก็จะไม่ทำให้เธอเบื่ออีกต่อไปด้วยการพูดเล่น. ขอให้ฟังดิฉันเถิด, เพราะบัดนี้ดิฉันจะพูดอย่างจริงจัง ว่าดิฉันทราบอยู่แล้วว่าเธอเปนกุลบุตร์ผู้ฉลาด: ดิฉันพูดเช่นนี้ไม่ใช่สำหรับให้เธอนิยมในความรอบรู้ของดิฉัน, ในการที่ดิฉันว่าดิฉันรู้ว่าเธอเปนเช่นนั้น; และดิฉันมิได้จงใจเพาะเพิ่มความนับถือให้มากไปกว่าที่จะสามารถทำให้เธอมีความเชื่อได้บ้างแม้แต่สักเล็กน้อย, เพื่อทำคุณแก่เธอเอง ไม่ใช่สำหรับเพิ่มคุณสมบัติของตัวดิฉัน, ฉนั้นขอให้เชื่อดิฉันเถิด, ว่าดิฉันสามารถจะทำอะไรได้อย่างน่าประหลาดหลายอย่าง: ตั้งแต่อายุดิฉันได้สามปี, ดิฉันได้เคยสนทนากับมายาวีผู้หนึ่ง, ซึ่งมีความรอบรู้ลึกซึ้งในวิชาของเฃา, แต่ก็ไม่ใช่ผู้ที่ควรติโทษ. ถ้าแม้ว่าเธอรักรอสะลินด์สนิทชิดใจมาก เท่าที่กิริยาอาการได้แสดงมาแล้วไซร้, เมื่อไรพี่ชายของเธอแต่งงานกับเอลิเอนา, เธอก็จะได้แต่งกับหล่อนที่เธอรักนั้นบ้าง: ดิฉันรู้อยู่ว่าหล่อนได้ตกอยู่ในความเคราะห์ร้ายอย่างไร, และถ้าไม่เปนการขัดแก่ความสดวกของเธอไซร้, ก็ไม่เปนการพ้นวิสัยที่ดิฉันจะพาตัวหล่อนนั้นมาจำเภาะหน้า ของเธอพรุ่งนี้, เปนคนดี ๆ อย่างปรกติ, ปราศจากอันตรายใด ๆ
ออร์. นี่เธอพูดอย่างจริง ๆ ฉนั้นฤๅ ?
รอส. ให้ตายสิ, ดิฉันพูดจริงๆ; และดิฉันนี้หรือก็เปนผู้ที่รักชีวิตมาก, ทั้งๆ ที่ได้กล่าวแล้วว่าเปนมายาวีฉนั้นแหละ. ฉนั้นเธอจงแต่งเสื้อผ้าดีที่สุดของเธอเถิด; เชิญมิตร์สหายได้; เพราะถ้าเธออยากจะแต่งงานพรุ่งนี้เปนได้แต่งละ; และแต่งกับรอสะลินด์ด้วย, ถ้าเธอประสงค์.

สิลเวียส กับ ฟีบี ออก.

เออ, คนรักของดิฉัน, กับคนรักของเฃา, มานี่แล้ว.

ฟีบี. หนุ่มน้อย, ช่างทำฉันเสียได้,
เหตุไฉนให้เฃาอ่านจดหมายฉัน.
รอส. ช่างเปนไรที่ฉันทำเช่นนั้น,
ฉันอยากทำกับหล่อนให้สาใจ:
เมษบาลตามสมัคจงรักหล่อน;
บังอรรักตอบเฃาบ้างมิได้.
ฟีบี. เมษบาล, วานบอกหนุ่มนี้ไซร้
ว่าความรักเปนอย่างไรให้รู้ที.
สิล. คือมีแต่ถอนใจ อีกชลนัยน์นองแปล้;
ฉันรักฟีบีแท้ ดั่งนี้จอมขวัญ.
ฟีบี. เช่นฉันรักกานิมิด.
ออร์. จิตฉันรักเช่นเว้า ในรอสะรินด์เจ้า.
รอส. เช่นฃ้าไป่รัก หญิงใด.
สิล. ต้องมีใจจงรัก ภักดีมุ่งรับใช้;
ฉันรักฟีบีไซร้ ดั่งนี้จอมขวัญ.
ฟีบี. เช่นฉันรักกานิมิด.
ออร์. จิตฉันรักเช่นเว้า ในรอสะลินด์เจ้า.
รอส. เช่นฃ้าไป่รัก หญิงใด.
สิล. อีกต้องใฝ่ฝันถวิล, ร้อนราคินและประสงค์;
จงรัก, ภักดี, อ่อน, หย่อนกายถ่อมยอมเข็ญ
ใจเย็น, ใจร้อนรุด, บริสุทธิ์, ทน, คอยแต้;
ฉันรักฟีบีแท้ ดั่งนี้จอมขวัญ.
ฟีบี. เช่นฉันรักกานิมิด,
ออร์. จิตฉันรักเช่นเว้า ในรอสะลินด์เจ้า.
รอส. เช่นฃ้าไป่รัก หญิงใด.
ฟีบี. ฉนั้นใยติโทษ, โกรธขึ้งตูฃ้าได้
เมื่อตูฃ้ารักไซร้ ดั่งนั้นควรฤๅ ?
สิล. ใยถือและติโทษ , โกรธขึ้งตูฃ้าได้
เมื่อดูฃ้ารักไซร้ ดั่งนั้นหรือควร ?
ออร์. นิ่มนวลใยติโทษ, โกรธขึ้งตูฃ้าได้
เมื่อตูฃ้ารักไซร้ ดั่งนั้นควรฤๅ แม่เอย ?
รอส. เธอว่า “ใยติโทษ, โกรธขึ้งตูฃ้าได้
เมื่อตูฃ้ารักไซร้ ดั่งนั้นควรฤๅ ?”
คือกล่าวแก่ผู้ใด, โปรดไขความแก่ฃ้า;
หรือกล่าวไปอย่างบ้า บ่นเล่นพลางๆ ?
ออร์. กล่าวกับนางผู้ลี้ ลับบ่อยู่ที่นี้,
อีกทั้งบ่ยิน ถ้อยเลย.
รอส. ขอที, อย่าพูดอีกเลย; ดูมันราวกับหมาป่าไอริชหอนเมื่อเห็นพระจันทร์. (พูดกับสิลเวียส) ฉันจะช่วยแก, ถ้าช่วยได้: (พูดกับฟีบี) ฉันก็อยากจะรักหล่อน, ถ้ารักได้. พรุ่งนี้ขอให้พบกับฉันพร้อมกันเถิด. (พูดกับฟีบี) ถ้าฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงใดละก็ฉันจะแต่งกับหล่อน, และพรุ่งนี้ฉันจะแต่งงานแน่ละ: (พูดกับออร์ลันโด) ถ้าฉันสามารถทำให้ชายใดพอใจ, ฉันจะทำให้เธอนี่แหละพอใจ, และเธอจะได้แต่งงานพรุ่งนี้: (พูดกับสิลเวียส) ฉันจะทำให้แกชอบใจ, ถ้าสิ่งที่แกชอบทำให้แกชอบใจได้, และแกจะได้แต่งงานพรุ่งนี้ด้วย. (พูดกับออร์ลันโด) ถ้าเธอรักรอสะลินด์, ไปพบกัน: (พูดกับสิลเวียส) ถ้าแกรักฟีบี, ไปพบกัน: และเพราะฉันเองไม่รักสัตรีใด, ฉันก็จะไปพบ. ทุกคนจงไปดีเถิด: ฉันได้สั่งไว้ทุกคนแล้วนะ.
สิล. ถ้าฉันมีชีวิตอยู่จะไม่ขาดนัด.
ฟีบี. ฉันก็เหมือนกัน.
ออร์. ฉันก็เหมือนกัน. [ต่างคนเฃ้าโรง.]
  1. ๑. เปนคำอวดของจูเลียส ซีสาร์, แม่ทัพโรมันคนสำคัญ, เมื่อตีได้เกาะอังกฤษเมื่อประมาณ พ.ศ. ๔๘๘.

  2. ๒. ในสมัยเมื่อเชฺกส๎เปียร์มีชีวิตอยู่นั้น, ผู้ใดหากินเปนมายาวี, หรือหมอผี, มีโทษผิด. พระราชินีเอลิสะเบทได้ออกพระราชบัญญัติห้ามการทำเสน่ห์และอาถรรพ์ต่างๆ, มีกำหนดความผิดและระวางโทษไว้เปน ๓ อย่าง: (๑) กระทำให้คนตาย, ระวางโทษประหารชีวิตโดยมิได้ให้พบบาดหลวงก่อนรับโทษนั้นด้วย; (๒) กระทำด้วยเจตนาประทุษร้ายร่างกาย, ครั้งแรกระวางโทษจำคุก ๑ ปีและใส่คาประจาร, ครั้งที่ ๒ ระวางโทษประหารชีวิต: (๓) กระทำเพื่อหาขุมทรัพย์หรือทำเสน่ห์, ครั้งแรกระวางโทษจำคุก ๑ ปีและใส่คาประจาร, ครั้งที่ ๒ จำคุกตลอดชีวิตและริบราชบาทว์.

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ