ตอนที่ ๓

ในดง.

ตัชส๎โตน กับ ออเด๎รย์ ออก

ตัช. พรุ่งนี้แหละเปนวันน่ายินดี, ออเด๎รย์; พรุ่งนี้เราจะได้แต่งงานกัน.
ออด. ฉันก็ปราถนาเช่นนั้นโดยเต็มใจ; และฉันหวังใจว่าไม่เปนความปราถนาทุจริต, ในการที่ปราถนาอยากเปนหญิงผู้ดี. มหาดเล็กของเจ้าหลวงผู้ถูกเนรเทศมานี่สองคนแล้ว.

มหาดเล็ก ๒ คนออก.

มหาด.ที่ ๑ ยินดีที่ได้พบนาย.
ตัช. ยินดีเหมือนกัน, จริง ๆ นะ. เชิญนั่ง, นั่งลง, และขับลำสักบทหนึ่งเถิด.
มหาด.ที่ ๒ เราตามใจท่าน: นั่งกลางสิ.
มหาด.ที่ ๑ จะให้เราเริ่มร้องเรื่อยไปทีเดียว, ไม่ต้องกระแอมไอหรือบ้วนน้ำลาย, หรือแก้ตัวว่าเสียงแห้ง, ซึ่งเปนคำนำสำหรับคนเสียงไม่ดีฉนั้นฤๅ ?
มหาด.ที่ ๒ แน่ละ, แน่ละ, และร้องให้ถูกเสียงทั้งสองคน, เหมือนยิปสีสองคนขี่ม้าเที่ยวเทียวนะ.

เห่

๏ ชายหนุ่มกับนารี ที่ร่วมรักสมัคสม (ฮ้าไฮ้)
เดินพลางทางชวนชม สาลีชุ่มชอุ่มสี ฯ (เห่)
๏ แสนงามยามวสันต์ อันเปนยามน่ายินดี (ฮ้าไฮ้)
นกร้องก้องพงพี คู่รักรื่นชื่นวสันต์ ฯ (เห่)
๏ เดินพลางหว่างต้นฃ้าว หนุ่มกับสาวซึ่งรักกัน (ฮ้าไฮ้)
อิงแอบแนบทรวงสรร พะสนุกเปนสุขี ฯ (เห่)
๏ แสนงามยามวสันต์ อันเปนยามน่ายินดี (ฮ้าไฮ้)
นกร้องก้องพงพี คู่รักรื่นชื่นวสันต์ ฯ (เห่)
๏ อันคำลำนำเริ่ม ประเดิมความณยามนั้น (ฮ้าไฮ้)
กล่าวเทียบเปรียบชีวัน คล้ายบุบผาสง่า ฯ (เห่)
๏ แสนงามยามวสันต์ เปนยามอันน่ายินดี (ฮ้าไฮ้)
นกร้องก้องพงพี คู่รักในชื่นวสันต์ ฯ (เห่)
๏ ฉนั้นอย่าประมาท ฉวยโอกาศปัจจุบัน (ฮ้าไฮ้)
ความรักสมัคนั้น ก็จำเพาะเหมาะยามนี้ ฯ (เห่)
๏ แสนงามยามวสันต์ เปนยามอันน่ายินดี (ฮ้าไฮ้)
นกร้องก้องพงพี คู่รักรื่นชื่นวสันต์ ฯ (เห่)
ตัช. จริง ๆ นะ, คุณหนุ่ม ๆ ถึงแม้ไม่ใคร่มีแก่นสาร อะไรนักในเห่นั้นก็จริง, แต่สำเนียงร้องไม่เปนศัพท์เลย.
มหาด.ที่ ๑ ท่านผิดไปละกระมังนาย: เราได้ร้องถูกจังหวะ, ไว้จังหวะดีนักเทียว.
ตัช. อ๋อ, จริงเช่นนั้น; แต่ดิฉันเห็นว่าเปลืองจังหวะเปล่าที่ต้องฟังเห่อย่างเหลวเช่นนั้น. จำเริญเถิด; และขอให้พระเจ้าช่วยดัดเสียงนายให้ดีขึ้นด้วยเถิด! มาเถิด, ออเด๎รย์.

[ต่างคนเฃ้าโรง.]

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ