ตอนที่ ๕

ฉาก: ในดง.

อาเมียงส์, ยาคส์, และผู้อื่น ๆ ออก.

อาเมียงส์.

ลำ

๏ ใต้สุมทุมพุ่มไม้ใบสลอน
เชิญมานอนเล่นบ้างฃ้างดิฉัน,
และส่งเสียงสำเนียงเสนาะกรรณ
ร้องประชันปักษีที่เรียงราย,
เชิญมาที่นี้
ไม่มีคนร้าย,
มีเพียงพระพาย
พัดพรั่นอุรา.

ยาคส์. อีกหน่อย, อีกหน่อย, ขอให้ร้องอีกหน่อย.
อา. ถ้าร้องอีกก็จะทำให้ท่านเหงา, นะมองสิเออร์ยาคส์.
ยาคส์. ก็ช่างเถิด. ขอให้ร้องอีกหน่อยเถิด. ฃ้าสามารถดูดความสลดใจจากลำร้องได้เท่ากับอีเห็นดูดไข่. ขอให้ร้องอีกหน่อยเถิด.
อา. เสียงฃ้าแห้งแหบ; ฃ้ารู้ดีว่าคงจะไม่เปนที่พอใจท่าน.
ยาคส์. ฃ้าไม่ต้องการให้ท่านทำความพอใจให้แก่ฃ้า: แต่ฃ้าต้องการให้ท่านร้องลำ. ร้องเถิด; อีกสักท่อนหนึ่งเถิด; ท่านเรียกว่าท่อนไม่ใช่ฤๅ ?
อา. อะไรก็ตามใจเถิด, มองสิเออร์ยาคส์.
ยาคส์. ส่วนฃ้านั้นจะเรียกมันว่ากระไรก็เท่ากัน; มันไม่ได้มาเปนเจ้าบุญนายคุณอะไรของฃ้า. ว่าแต่ท่านจะร้องอีกหรือไม่ ?
อา. ถ้าจะร้องก็เพื่อตามใจท่านมากกว่าตามใจตัวฉันเอง.
ยาคส์. ถ้าฉนั้นแม้ฃ้าควรขอบใจใครก็ควรขอบใจท่านนี้แล; แต่ผู้ที่มักยอก็เปรียบเหมือนลิงป่าสองตัวพบกัน, และเมื่อใดใครขอบใจฃ้าเจ้ามากๆ, ฃ้าเจ้าก็รู้สึกประหนึ่งว่าได้ให้ทานเฃาเปนนีหนึ่งแลเฃาให้พรตามแผนคนขอทาน. ร้องเถิดนา; และถ้าใครไม่อยากร้องก็จงหุบปากนิ่งอยู่เถิด.
อา. เอาเถิด, ฃ้าจะร้องให้กับลำ. ท่านทั้งหลาย, ระหว่างนี้จงลาดผ้าที่เสวย; เจ้าหลวงจะมาประทับเสวยใต้ร่มไม้นี้. เจ้าหลวงได้เที่ยวหาตัวท่านอยู่ตลอดวัน.
ยาคส์. และดิฉันก็คอยเลี่ยงเจ้าหลวงอยู่ตลอดวัน. เจ้าหลวงนั้นชอบเถียงมากเกินที่ฃ้าชอบใจ: ฃ้านี้ไซร้มีเรื่องนึกมากเท่าๆกับเธอเหมือนกัน; แต่ฃ้าขอบใจสวรรค์, และไม่ใคร่จะโอ้อวดข้อความในใจ. อย่างไรเล่า, จะร้องก็ร้องสิ.

 

ลำ

[ท่อนนี้ร้องพร้อมกัน]

๏ ผู้ใดไม่มักใหญ่ใฝ่ทรัพย์สิน
ชอบนอนกินกลางแสงตวันจ้า,
หาสะเบียงพอเลี้ยงอาตะมา,
ได้เท่าใดปรีดาจิตสบาย,
เชิญมาที่นี้,
ไม่มีคนร้าย
มีเพียงพระพาย
พัดพรั่นอุรา.

ยาคส์. ฃ้าจะท่องกลอนให้สักบทหนึ่ง, ซึ่งฃ้าได้ประพนธ์ขึ้นเมื่อวานนี้ พอเปนเครื่องเพลิดเพลินใจ.
อา. และฃ้าจะร้องให้.
ยาคส์, กลอนเปนเช่นนี้ :-
  ๏ แม้ผู้ใดจริตจิตวิกล
จำแลงตนเปนลาบ้านักหนา,
ทิ้งสมบัติพัสฐานสำราญมา
แสวงหาลำบากยากลำเค็ญ,
เชิญมานี่แน่,
เปนแท้คงเห็น
อีกหลายคนเปน
บ้าเหมือนตนเอง.
อา. อ๊ะ, กลอนอะไรเช่นนั้น.
ยาคส์. เมื่อไม่ชอบก็แล้วกัน. ดิฉันจะนอนเผื่อจะหลับได้; ถ้าหาไม่ก็จะนอนด่าบรรดาคนสูงศักดิ์เล่นให้สบายใจ.
อา. และฃ้าระไปหาเจ้าหลวง: เครื่องพร้อมแล้ว. [ต่างคนเฃ้าโรง.]
  1. ๑. ฃ้าพเจ้าผู้แปลขอออกตัวไว้ในที่นี้ว่า ตอนที่ ๕ นี้ทั้งตอนฃ้าพเจ้าเองรู้สึกอยู่ดีว่าแปลไม่ได้ดีเลย, จึ่งอาจทำให้รู้สึกว่าเปนตอนที่ค่อนฃ้างไม่ขบขันหรือไพเราะ: แต่ทั้งคำพูดโต้ตอบกันเปนเชิงฃำๆ, และบทร้องลำ, ยากที่จะแปลให้เปนภาษาไทยสนิทได้. ขอนักปราชญ์จงให้อภัยด้วยเถิด.-ร.ร.

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ