ตอนที่ ๒

ฉาก: ในดง.

ยาคส์, พวกขุนนาง, และสมุนไพร ออก.

ยาคส์. คนไหนเปนผู้ฆ่ากวาง ?
ขุนนางผู้ ๑. ฃ้าพเจ้าเอง.
ยาคส์. ควรเราจะนำไปเฝ้าเจ้านาย, เหมือนแม่ทัพโรมันผู้มีชัยชำนะ; และถ้าจะเอาเฃากวางนั้นขึ้นผูกบนหัวแทนชัยมาลาก็จะเหมาะ. สมุนไพร, เจ้าไม่มีลำอะไรสำหรับกิจการอันนี้ฤๅ ?
สมุนไพร. มีขอรับ.
ยาคส์. ร้องไปเถิด ส่วนเพลงจะไพเราะหรือไม่นั้นไม่สำคัญ ขอแต่เพียงให้มีสำเนียงอื้ออึงพอเท่านั้น.
สมุนไพร. ๏ ผู้ฆ่ากวางจะได้อะไรเล่า ?
หนังกับเฃาสิควรให้เฃาใส่.
ฉนั้นจงช่วยร้องก้องแนวไพร
เพื่อต้อนรับกลับไปสู่เรือนชาน.
[ให้ผู้อื่นร้องรับตอนนี้.]
อย่าหมางใจที่ใส่เฃากวางนี้;
เปนของดีก่อนกำเนิดแห่งตัวท่าน:
ปู่ก็เคยสรวมมาเปนช้านาน,
บิดาท่านก็เคยได้ใส่มา:
อันเฃากวางอย่างดีนี้แสนเลิด
แสนประเสริฐผ่องผุดสุดสง่า
ไม่เปนของควรหัวยั่วนินทา
ไม่เปนของควรว่าเย้ยหยันเอย ฯ [พากันเฃ้าโรง.]

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ