ตัวลคร

เจ้านคร, ซึ่งถูกเนรเทศ.

เจ้าเฟรเดริค, อนุชาของเจ้านคร, และผู้แย่งราชสมบัติ

$\left. \begin{array}{}\mbox{อาเมียงส์ } \\[1.4ex]\mbox{ยาคส์ }\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ ขุนนางบริวารของเจ้าผู้ถูกเนรเทศ.

เลอะโบ, ขุนนางในราชสำนักของเจ้าเฟรเดริค.

ชาร์ลส๎, คนมวยปล้ำของเจ้าเฟรเดริค

$\left. \begin{array}{}\mbox{ออลิเวอร์ } \\\mbox{ยาคส์ } \\\mbox{ออร์ลันโด }\end{array} \right\}$ บุตร์ เซอร์ โรลันด์ เดอะ บัวส์.

$\left. \begin{array}{}\mbox{อะดัม } \\[1.4ex]\mbox{เด็นนิส }\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ ทนายของออลิเวอร์.

ตัชส๎โตน, ตลกหลวง.

บาดหลวง ออลิเวอร์ มาร์เต็กซ๎ต.

$\left. \begin{array}{}\mbox{คอริน } \\[1.4ex]\mbox{สิลเวียส }\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ คนเลี้ยงแกะ.

วิลเลียม, ชาวบ้านนอก, รักกับออเด๎รย์

บุคคลผู้แทนเทวะดาไฮเม็น (เจ้าแห่งการสมรส)

รอสะลินด์, ธิดาแห่งเจ้านครผู้ถูกเนรเทศ.

เซเลีย, ธิดาแห่งเจ้าเฟรเดริค.

ฟีบี, นางเลี้ยงแกะ.

ออเด๎รย์, หญิงชาวบ้านนอก.

นอกจากนี้มีขุนนาง, มหาดเล็ก, และคนใช้, ฯลฯ

----------------------------

สถานที่: บ้านออลิเวอร์; ราชสำนักของเจ้าเฟรเดริค; กับดงอาร์เด็น.

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ