คำนำ

หลังจากแพร่พิทยาจัดพิมพ์ จำเลยลับ ของ “ร. จันทพิมพะ” ออกสู่ตลาดหนังสือแล้ว ก็เป็นที่น่าปีติยินดี ในการที่ จำเลยลับ ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อ่านมากมาย สมกับความตั้งใจที่เรามุ่ง หมายจะให้ จำเลยลับ เป็นอนุสรณ์แห่งประพันธกรสุภาพสตรีผู้นี้

ความต้องการของท่านผู้อ่านมิได้สิ้นสุดยุติแต่เพียงนั้นยังได้พากันเรียกร้องต้องการที่จะได้อ่านบทประพันธ์ของ “ร. จันทพิมพะ” ต่อไป เราจึงได้จัดพิมพ์ บนหลุมศพวาสิฏฐี เป็นเรื่องที่สองสนอง ความต้องการของท่านผู้อ่านทันที และ บนหลุมศพวาสิฏฐี นี้ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเราจัดพิมพ์ขึ้นมาด้วยเจตนาจะให้เป็นอนุสรณ์ เช่นเดียวกับเรื่อง จำเลยลับ นั้น

แพร่พิทยา

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ