คุกใหม่ของอเมริกา

คุกใหม่ของอเมริกาตั้งอยู่ที่เกาะ เป็นที่สำหรับ ขังนักโทษชนิดร้ายที่สุด คุกนี้เป็นคุกแรกของโลก ซึ่งแน่ว่านักโทษหนีไม่ได้ แจากนักโทษจะหนี ออกทะเลได้ แลตัดสายโทรศัพท์เสีย ก็จะยังมี เจ้าพนักงานวิทยุอยู่ในห้อง ซึ่งนักโทษจะเข้าไปทำ ร้ายไม่ได้ ส่งโทรศัพท์วิทยุไปเรียกรถตำรวจมาคอย จับตามฝั่งได้ ๒๐๐ คน ภายใน ๕ นาที

การพยายามจะให้นักโทษหนีจากเกาะได้นั้น จำเป็นจะต้องใช้เรือ เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงไม่อนุ ญาตให้เรือเข้าไปใกล้เกาะได้ ไม่ว่าเรือใหญ่เล็ก หรือเรือของใคร ๆ ทั้งนั้น ในทะเลใกล้ ๆ เกาะนั้น ก็เป็นที่ซึ่งเกะกะไปด้วยหินโสโครก เพราะฉะนั้น เรือจะเข้าไปใกล้ก็ยากอยู่ในตัวแล้ว

นักโทษในคุกนี้ จะรับจดหมายจากคนภายนอกไม่ได้ ถ้ามีจดหมายไปถึง ก็ต้องให้ผู้คุมคัดสำเนาส่งให้ แลเก็บตัวจดหมายไว้เสีย ทั้งนี้ก็เพื่อจะกันไปให้เขียนหนังสือลับถึงคนโทษ เช่นใช้หมึกที่แลไม่เห็นเป็นต้น ผู้จะไปเยี่ยมนักโทษในคุกนี้ก็เข้าได้แต่ผู้ที่ถือหนังสืออนุญาต มีลายเซ็นของอธิบดีกรมอัยการแห่งสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แลนักโทษที่ติดจำยังไม่เกิน ๔ เดือนนั้น ไม่ปล่อยให้มีคนไปเยี่ยมได้ เมื่ออนุญาตให้เยี่ยมนักโทษ ผู้เยี่ยมกับนักโทษต้องอยู่คนละห้อง มีกระจกแผ่นหนากั้นกลาง กระจกนั้นยิงปืนไม่ทะลุ แลมีรูเล็ก ๆ ให้พูดกันได้ยิน แต่ไม่ให้อะไรลอดได้

ผู้เยี่ยมทั้งหลาย รวมทั้งเจ้าพนักงานที่ไปจากภายนอกด้วย จะต้องถูกตรวจด้วยเครื่องไฟฟ้าหลายตอน แลต้องเดินเรียงหนึ่งกันเข้าไป แลถ้ามีปืน หรือมีด หรือแม้แต่ตะปูตัวเดียว เครื่องไฟฟ้าก็บอก แลถึงแม้ผู้ที่เดินแถวเรียงหนึ่งกันเข้าไปนั้น จะเดินติด ๆ กันเข้าไปเป็นจำนวนมาก เครื่องไฟฟ้าก็บอกท่าน และผู้ใดที่เครื่องไฟฟ้าชี้ว่ามีของห้ามอยู่ในตัว ก็ต้องออกจากแถวมาให้ผู้คุมตรวจละเอียดอีกชั้นหนึ่ง

ถ้าจะให้นักโทษเดินแถวจากตึกหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งก็ต้องมีผู้คุมคอยเปิดประตู ๆ ละ ๒ คน คนหนึ่งกดสวิตส์ปิดกระแสไฟฟ้าซึ่งเดินอยู่ที่ประตู แล้วอีกคนหนึ่งจึงจะไขกุญแจได้ ผู้คุม ๒ คนนั้น เห็นกันได้ทางช่องกระจกซึ่งยิงปืนไม่แตก แลพูดกันด้วยเครื่องไมโครโฟนขยายเสียง

การที่จะเข้าออกในคุกนั้น มีประตูเหล็ก ๔ ชั้น ประตูเหล่านั้นจะเปิดพร้อมกันก็ไม่ได้ ต้องปิดประตูนั้น เปิดประตูนี้ มิฉะนั้นเปิดไม่ออก เวลากลางคืนประตูนอกต้องปิดไฟจนเช้า ใครจะเปิดไม่ได้ นอกจากผู้บัญชาการหรือผู้แทน ห้องกินข้าวเป็นห้องสำคัญ ถ้าจะมีการแหกคุก ก็มักจะเริ่มในห้องนี้ เพราะพวกนักโทษไปรวมกัน ก็ได้โอกาสลงมือ ห้องนี้จึงมีผู้คุมทางกระจกซึ่งถูกลูกปืนไม่แตก ถ้าเกิดเรื่องขึ้นในห้อง ก็ปล่อยแก๊สเข้าไปเต็มห้องในทันที

ผู้คุมที่คุกนี้ ได้รับเลือกมาจากคุกต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นผู้ใจเยือกเย็นไม่ตกใจง่าย ทั้งเป็นคนกล้า แลเป็นคนมีไหวพริบดี เมื่อผู้คุมคนไหนเป็นผู้ได้รับเลือกแล้วก็ต้องไปเรียนวิธีการที่จะต้องทำในคุกใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในที่สุดพวกนั้นเป็นคนมวยดี ปล้ำดี ยิงปืนแม่น แลชำนาญยิวยุตสู เป็นคนเก่งพอที่จะไม่ต้องกลัวนักโทษร้ายที่สุดในโลก

นักโทษที่ส่งไปจำไว้ในคุกนี้ เป็นพวกซึ่งอเมริกาไม่หวังจะแก้ไขให้คนเป็นคนดีได้ การที่ส่งให้ไปอยู่ในที่นั้น ก็ด้วยเหตุ ๓ อย่างคือ

๑. เพื่อจะไม่ให้มีโอกาสกลับมาปะปนกับพลเมืองอื่น ๆ ได้เป็นอันขาด

๒. เพื่อไม่ให้พวกนั้นถูกศัตรูทำร้าย

๓. เพื่อจะไม่ให้เอาความชั่วไปเที่ยวสั่งสอนคนที่ยังไม่ชั่วถึงเพียงนั้น

 

  1. ๑. ประมวญมารค ฉบับที่ ๒๖ หน้า ๒๑ ปีที่ ๒ ศุกรที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ