คำของผู้รวบรวม

เมื่อ ๑๐ กว่าปีมาแล้ว ผู้รวบรวมได้รวบรวมบทพระนิพนธ์ของท่าน น.ม.ส. ขึ้นเป็นเล่ม ภายใต้ชื่อว่า “ผสมผสาน” ทำมาได้ ๓ เล่ม คือเล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๓ ก็หยุดไป ในระหว่างที่หยุดอยู่นั้น มีผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกันได้บอกแก่ผู้รวบรวมว่า ขอให้ทำต่อไปอีก ผู้รวบรวมไม่มีโอกาสจะทำ เวลาล่วงเลยมาจนเดี๋ยวนี้ จึงพอทำได้ และได้จัดทำออกมา ๒ เล่มพร้อมกัน

ผู้รวบรวมพยายามจะทำให้ต้องตามต้นฉบับของท่านเป็นที่สุด ท่านเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ทรงอุปถัมภ์กรุณาตรวจปปรู๊ฟให้ตลอดทั้ง ๒ เล่ม ทั้ง ๆ ที่ท่านก็ทรงชรามากอยู่แล้ว ก็ทรงยินดีทำให้ รู้สึกว่า ท่านจะทรงคิดถึงท่าน น.ม.ส. เมื่อมีงานของท่าน น.ม.ส. มา ท่านก็ทรงรับทำอย่างเต็มพระทัย

ผู้รวบรวมอยากจะทำเล่มหนึ่งให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างเล่มต่อ ๆ มา แต่ทำไม่ได้ เพราะผู้ทรงลิขสิทธิ์กับผู้พิมพ์ตกลงในเรื่องจะพิมพ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จัดพิมพ์กันไป ผู้รวบรวมตกเป็นมือที่ ๓ เมื่อมือที่ ๑ หรือมือที่ ๒ กล่าวคือ เจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้จัดพิมพ์ไม่ได้ขอให้ผู้รวบรวมช่วยทำอะไรให้ ผู้รวบรวมก็ทำไม่ได้ เลยเป็นอันไม่ได้ทำตามที่เคยปรารภไว้ในเล่ม ๓ นั้น

ล. อุดมศรี

พระนคร

๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๔

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ