แคว้นมลายู

โคลง ๔ เสร็จขับทัพม่านกทุ้ง กท้อนหด หายแฮ
หมู่อมิตรอิทธิ์หมด อกไหม้
ไทยทุกข์ธปลุกปลด ปลิดปลอด ไปเอย
ผจงจัดรัฐภาคใต้ อยู่ยั้งดังเดิม ฯ
๏ ทรงคนึงถึงเขตแคว้น อิสลาม
พำนักนิ์ในปักษ์สยาม ยุคกี้
อยุธยาฝ่าสงคราม ไป่รอด
เมื่อพะม่ามาขยี้ ยุบย้ำทำลาย ฯ
๏ สมัยเมื่ออยุธเยศสิ้น รังสี แล้วนา
เมืองมลายูมี ยี่ด้าว
คือไทรปตานี ทั้งคู่
แขงต่อกรุงเทพร้าว ทฤษฎิ์ไร้ไมตรี ฯ
๏ ทรงสั่งบังคับให้ คืนเดิม เถิดเอย
จงอย่านึกฮึกเหิม เห่อสู้
การยุทธประดุจเริม โรครบาด
แม้ไม่รู้จุ่งรู้ อย่ารั้งรอถวิล ฯ
๏ ปตานีมีจิตดื้อ ดึงดัน
ไทรก็เช่นเดียวกัน อีกด้วย
ยินคำแต่ทำหัน หน้านิ่ง เสียนา
นบไม่ยอมยอมม้วย หยิ่งแม้แบหลา ฯ
๏ ตรัศสั่งทัพน่าจ้วง โจมตี
เขาเร่งพลโยธี ทุ่มเข้า
ไป่ช้าปตานี ตายเนื่อง ลงนา
กเทือนกแทกแตกตื่นเต้า ตกต้องตามเดิม ฯ
๏ พญาไทรทราบศึกต้อน ปตา นีแฮ
เห็นมิคุ้มราคา เลือดเนื้อ
รีบรัดจัดบุหงา มาสส่ง
เป็นเครื่องเมืองออกเมื้อ สู่ไท้ไผทสยาม ฯ
๏ ฝ่ายกลันตันต่างแคว้น ตนกู อื่นเอย
กับตรังกานู เนื่องใกล้
อาณามลายู อยู่นอก แดนนอ
เดิมมิเคยอยู่ใต้ ร่มเจ้าจอมสยาม ฯ
๏ ทัพไทยใหญ่ยิ่งล้ำ กำลัง
พลเพียบเหยียบภูพัง พ่างได้
จอมทัพกิตติศัพท์ดัง พญาพยัคฆ์
ผู้จะทานท่านได้ แถบนี้มีไหน ฯ
๏ คิดเห็นเช่นนี้จึ่ง กลันตัน
ส่งทูตทูลคำนัล นาถเจ้า
ขอพึ่งพระทรงขัณฑ์ สยามเขต
ปลูกปลุกสุขปราศเศร้า โศกไร้ใจเกษม ฯ
๏ ปตานีตัวอย่างได้ เป็นครู
จึ่งตรังกานู นอบเฝ้า
สำนึกพึ่งบุญภู ธรราช
สามิภักดิ์รักเข้า ร่มแคว้นแดนสยาม ฯ
โคลง ๒ สมเด็จบวรราชเจ้า ศึกเสร็จเสด็จคนเฝ้า
เชษฐ์ไท้ธราธร ฯ  
๏ รายงานการศึกห้าว แลที่ได้สี่ด้าว
เด่นด้านมลายู ฯ  
โคลง ๔ ศึกพม่าคราก่อนกี้ กาลใด ก็ดี
เทียบบ่เทียมทันใน นี่อ้าง
ม่านมาปราชัย ในอดีต
นอกจากคราวชนช้าง เช่นนี้มีไหน ฯ
๏ กรุงไกรชัยโชคชื้น ชีวะ
เหตุเพราะพระเดชพระ พี่น้อง
ขอบเขตประเทศประ สบสวัสดิ์
เกริกกฤตัญชลีก้อง เกียรติ์ไท้โสทร ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ