กัมพุชประเทศ

ร่าย ส่วนกัมพุชประเทศ ทรงเดชจัดบ่มิเสร็จ ต้องเสด็จกลับมา คราที่เกิดอลวน ในกรุงธนบุรี บัดนี้มีโอกาศ จึงประสาทอาณา ให้พญายมราชเขมร ผู้ภูเบนทร์เม็ตตา เลื่อนสมญายศไกร เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ครองประเทศกัมพุช สุดหนามเสี้ยนเบียฬเบียด ปราศเสนียดแก่ด้าว ร่มพระคุณบุญอคร้าว แต่นั้นมานาน ฯ

๏ ทรงบำรุงโอรส เจ้ากัมพชองค์เพรง นักองค์เองนามกร ผู้ภูธรกล่อมเกลี้ยง เลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ทรงอุปถัมภ์เทิดไว้ เพื่อเมื่อเติบจักได้ แต่งตั้งให้ครอง กรุงแฮ ฯ

๏ ผู้ผ่านกัมพูชา ส่งราชาวุธบุราณ สืบแต่กาลก่อนกล้า ถวายพระพุทธยอดฟ้า เฟื่องฟุ้งกรุงไกร ฯ

พระขรรค์ชัยศรี

โคลง ๔ อาวุธดุจเทพเอื้อ อวยสมัย โน้นนา
คือพระขรรค์ชัยศรี ศักดิ์กล้า
ขอมราชบุราณใน กาลอดีต
ปทุมสุริยวงษ์ทรงหล้า แหล่งไท้เทียมสรวง ฯ
๏ เมื่อจอมกัมพุชผู้ ภักดี
ถวายพระขรรค์ชัยศรี แด่ไท้
ฟ้าลั่นสั่นปัฐพี ในฤกษ์ นั้นนอ
แสดงพระเดชท่านให้ ทราบถ้วนทวยชน ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ