Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/www/virtual/vajirayana.org/htdocs/includes/bootstrap.inc).

พระเจ้ากรุงธนบุรี

ฉบัง แถลงปางสร้างราชธานี กรุงธนบุรี
บุราณนครก่อนมา ฯ  
๏ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นานานาวา
ก็พักก็ผ่านด่านทาง ฯ  
๏ ตั้งอยู่ตำบลหนกลาง บางกอกสองบาง
ซึ่งน้อยแลใหญ่ใกล้กัน ฯ  
๏ ชัยภูมิ์มั่งคั่งฝั่งตวัน ตกนทีอัน
บ่ขาดบ่แคลนแร้นใจ ฯ  
๏ ราชวังดังคำอำไพ คลังนอกคลังใน
พระโรงพระลานบานตา ฯ  
๏ สมส่ำกำลังวังชา เสนาคเสนา
สนัดณรงค์สงคราม ฯ  
๏ ราชการบ้านเมืองเรืองราม ระเบียบเทียบตาม
ระบอบเบื้องโบราณ ฯ  
๏ ฝ่ายอาณาจักรหลักฐาน น่าที่บริหาร
ธตั้งตำแหน่งแต่งคน ฯ  
๏ ฝ่ายพระพุทธจักร์อัครผล สืบพระทศพล
พระสงฆ์ผู้ทรงสิกขา ฯ  
๏ ฝ่ายคันถธุระคณา จารย์ฝ่ายวิปัสนา
ก็แต่งก็ตั้งดังเดิม ฯ  
๏ อุปถัมภ์ส่ำสงฆ์ส่งเสริม สืบส่อต่อเติม
ทนูทำนองคลองธรรม ฯ  

สองพระพาหา

โคลง ๔ ยุคเข็ญเป็นห่วงห้วง ภัยหาญ
หากศัตรูจู่ทยาน ยุทธยื้อ
ทุกทางบห่างพาล พาธะ
ก๊กใหญ่พวกไทยดื้อ ใช่ด้อยคอยดู ฯ
๏ จักคิดประดิษฐ์สร้าง สืบรัฐ ไฉนแล
แม้ว่ามีที่ขัด ทุกข้าง
มิทำมิกำจัด จักสบ สมฤา
ผู้ปราศอำนาจร้าง อริร้ายฉลายไฉน ฯ
๏ กองทัพขับข่มข้า ศึกแสยง
ใช่แต่เพียงพลแผคง เคี่ยวสู้
ใช่จอมจมูแรง ฤทธิ์เท่า นั้นเลย
จำจะต้องมีผู้ ช่วยผู้นำพล ฯ
๏ วีระประเทียบเที้ยน โทพา หาแฮ
ผู้พระจอมพสุธา เทิดไว้
คือสองพระภาดา เดื่องเดช
อยู่ฝ่ายซ้ายขวาไท้ เที่ยงแท้แลเห็น ฯ
๏ บุรุษสุทธชาติผู้ พาหา หนึ่งแฮ
ทรงสมัญญาเดิม ว่าด้วง
พระราชวรินทร์วา รณศึก
เปรื่องประภาพปราบห้วง แห่งเสี้ยนเบียนสยาม ฯ
๏ พระนามพระกนิษฐนั้น บุญมา
พระมหามนตรี ที่ตั้ง
เป็นนายสุดจินดา มาก่อน
เปี่ยมประพลกลกั้ง กุฑย์ล้อมจอมสยาม ฯ
๏ ยอยศปรากฏก้อง กิตติคุณ
เด่นระดับบรรพบุญ บ่มสร้วย
พระเชษฐวิเศษสุน ทรศักดิ์
สมเด็จเจ้าพระยาด้วย เดชสร้างปางหลัง ฯ
ร่าย บรมราชาภิเศกเสร็จ สมเด็จพระเจ้ากรุงธน
บำรุงพลไพร่เมือง ปลดขุ่นเคืองให้เบา
ภูมิลำเนาอยู่เย็น เป็นสุขทั่วทวยไทย
ในราชอาณาเขต แต่ทรงเดชเป็นห่วง
บ่วงสงครามหลายด้าน เตรียมต่อต้านปัจจนึก
ศึกภายนอกภายใน อาทิไทยสี่ก๊ก
ซึ่งยกตนเป็นเจ้า ไม่เข้าด้วยช่วยกัน
เพื่อโรมรันม่านเม็ง เล็งแต่ตนเป็นใหญ่
ใช่สันธิเป็นหลัก หักปฏิปักษ์ต่างด้าว
จำจะคิดปลิดร้าว ปลดร้ายภายใน ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ