ปรารภ

นมตฺถุ สุคตสฺส

โคลงดั้น อัดจิตคิดใคร่เค้น คำเขียน
บากบั่นมันสมองสมัย มืดตื้อ
เกลากลั่นพระพันธ์เพียร เพาะพจน์
ในเมื่อมีต้อดื้อ ปิดตา ฯ
๏ แต่งโคลงแต่งร่ายได้ ฤๅไฉน เรานอ
นานแน่วแก้วนัยนา ชุ่มน้ำ
ลองเล่นก็เป็นไร ไปเล่า
แม้จะมืดเข้าถ้ำ ทุกข์ไย ฯ
๏ เทพใดใจกอบเกื้อ การกวี
เชิญเทิดหฤทัยไทย ถิ่นนี้
ศักดิ์สิทธิ์จิตอารี อารักข์ หน่อยรา
นิดหน่อยคอยจู้จี้ พิจารณ์ ฯ
๏ ปรารถนาหาเนื้อเรื่อง เราสยาม นี้แล
ลองเฉียดพงษาวดาร สักน้อย
ค้นคิดติดต่อตาม มติ
หวังบ่มีถ้อยด้อย ดุ่มเดา ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ