๙๙ ประกาศห้ามไม่ให้พระสงฆ์สามเณรเที่ยวแตร่ในทางเสด็จพระราชดำเนิร

คัดจากหมายรับสั่ง ณเดือน ๑๒ ปีมะเสงนพศก

ด้วยพระยาบำเรอภักดิ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า จะเสด็จพระราชดำเนิรไปแห่งใดแห่งหนึ่งทางสถลมารค ห้ามมิให้พระสงฆ์สามเณรเดิรตามถนนนั่งที่เรือนที่โรงที่ร้านที่หน้าวัดที่หน้าแพ เที่ยวแจวเรือพายเรือไปมาในทางเสด็จพระราชดำเนิรนั้นเปนอันขาด ถ้าพระสงฆ์สามเณรยังมิฟังห้าม ขืนเดิรตามถนนนั่งอยู่ที่เรือนที่โรงที่ร้านที่หน้าวัด เที่ยวแจวเรือพายเรืออยู่ฉนี้จะลงโทษ สังฆการี ธรรมการ ตำรวจเวรนำสมทบ และเรือประตูหน้าประตูหลังเรือดั้งเรือกันให้จงหนัก

ให้มหาดไทยกลาโหมหมายบอกสังฆการี ธรรมการ ตำรวจเวรนำสมทบ และเรือประตูหน้าประตูหลังเรือดั้งเรือกันให้รู้จงทั่ว แล้วให้สังฆการี ธรรมการจัดเรือโขนมีกันยามานำเสด็จไปหน้าประตู คอยห้ามพระสงฆ์สามเณรที่จะไปมาแลนั่งอยู่ที่เรือที่แพที่เรือนที่โรงที่ร้านเที่ยวแจวเรือพายเรือ อย่าให้เข้ามากล้ำกลายได้เปนอันขาดทีเดียว แล้วให้ไปทูลถามกรมหมื่นอุดมรัตนราษี[๑]เสียก่อน จะทรงจัดให้เจ้ากรมปลัดกรมไปก็สุดแล้วแต่จะรับสั่ง

อนึ่งให้พันพรหมราชคอยจัดเรือสังฆการีให้ไปอยู่ที่หน้าเรือกระบวร อย่าให้เข้ามาปะปนในกระบวรเสด็จ แล้วให้บอกนายเรือรู้จงทั่วทุกลำด้วย ให้คอยไล่พระสงฆ์สามเณรอย่าให้กีดขวางทางเสด็จได้ แต่ซึ่งเลขจ่ายพายเรือให้ตรวจดูครบกะทงจงทุกลำ บางลำเล่าก็ได้คนไปเต็มลำครบกะทงบ้าง เรือดั้งจึงนำเสด็จหนีเรือพระที่นั่งไม่พ้น ตกค้างอยู่กลางทาง และเลขจ่ายที่มาพายเรือนั้นใส่เสื้อขาวเสื้อแดงเสื้อเขียวสำหรับตัวขาดร่องแร่งอยู่ก็มี จงกำชับนายเรือเสียอย่าให้เปนเช่นนั้นขึ้นได้ ถ้าไปตรวจดูเห็นดังห้ามมานี้จะลงโทษพันพรหมราชให้จงหนัก ถ้าพันพุฒพันเทพราชจ่ายเลขให้ไม่ครบ ให้มาทูลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา จะได้ทรงชำระให้

อนึ่งให้พันพุฒพันเทพราชจ่ายเลขให้พันพรหมราชบรรจุเรือดั้งเรือกันแซเรือรูปสัตว์ ซึ่งตามเสด็จในกระบวรน้อยใหญ่ให้เต็มครบกะทงจงทุกลำ ถ้าจ่ายเลขไม่ครบจำนวนจะลงโทษนายเขียวนายวันตามโทษ ทั้งนี้เร่งระวังรักษาตัวตามพนักงาน อย่าให้เกิดฐานความผิดขึ้นได้เปนอันขาดทีเดียวตามรับสั่ง

หมายมาณวันเดือน ๑๒ ปีมะเสงนพศก จุลศักราช ๑๒๑๙[๑] กรมหมื่นอุดมรัตนราษี ทรงบัญชาการกรมธรรมการสังฆการีอยู่ในเวลานั้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ