๘๙ ประกาศสงกรานต์ปีมะเสงนพศก

(ณวันพุธ เดือน ๔ แรม ๑๕ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก)

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศแก่ข้าราชผู้ใหญ่ผู้น้อยและราษฎรในกรุงฯ นอกกรุงฯ ให้รู้ทั่วกันว่า ในปีมะเสงนักษัตรนพศกนี้ ณวันเสาร์ เดือน ๕ แรม ๒ ค่ำ เปนวันมหาสงกรานต์ วันอาทิตย์แรม ๓ ค่ำ เปนวันเนาว์ วันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เปนวันเถลิงศก เปนวันนักษัตรฤกษ์พิเศษเพียง ๓ วัน ให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและราษฎรในกรุงฯ นอกกรุงฯ ทำบุญให้ทานในเขตรมหาสงกรานต์นี้ เหมือนอย่างเคยทำมาแต่ก่อน

ปีมะเสงนพศกนี้ พุทธศักราช ๒๔๐๐ นับตั้งแต่วันเสาร์เดือน ๖ แรมค่ำ ๑ ไป เปนปีที่ ๗ ในรัชกาลประจุบันนี้ มหาศักราช ๑๗๗๙ จุลศักราช ๑๒๑๙ ตั้งแต่วันอาทิตย์ เดือน ๕ แรม ๔ ค่ำไป

ปีนี้ไม่มีอธิกมาสและอธิกวาร จะมีสุริยคาธครั้งหนึ่งในเดือน ๑๐ สิ้นเดือน จะมีจันทรุปราคาครั้งหนึ่งในเดือน ๘ กลางเดือน

ณวันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำวันหนึ่ง วันพุธ เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ วันหนึ่ง เปนวันที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

ประกาศมาณวันพุธ เดือน ๔ แรม ๑๕ ค่ำ ปีมะโรงนักษัตรอัฐศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ