๗๕ ประกาศเตือนให้ราษฎรซื้อข้าว เพราะจะเปิดให้จำหน่ายออกนอกประเทศ

ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๘ ขึ้นค่ำ ๑ ปีมะโรง ๑ อัฐศก

มีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศแก่ข้าราชการและราษฎรชาวพระนครและชาวนอกกรุงทั้งปวงให้ทราบว่า บัดนี้ก็เปนต้นฝนกลางมือแล้ว ฝนก็งามดีอยู่ กลัวแต่ฝนจะมากเกินไปเสียอีกทรงกำหนดไว้ว่า ถ้าฝนงามจนเดือน ๑๐ แล้ว จะโปรดเปิดให้ลูกค้าซื้อข้าวออกไปจำหน่ายนอกประเทศ เมื่อเปิดแล้วราคาข้าวจะขึ้นไป เพราะฉนั้นใครที่จะใคร่ซื้อข้าวด้วยราคาถูกๆ ก็ให้รับซื้อหาเก็บไว้ใช้สอยฤๅมากเหลือใช้สอย เมื่อเปิดข้าวออกนอกประเทศแล้วก็จะได้ขายเอากำไร อย่าเสียดายเงินทุนกลัวข้าวผุเลย รีบซื้อไว้เสียเมื่อราคาข้าวยังไม่ขึ้น ไม่ซื้อแล้วถ้าราคาข้าวขึ้นไป เพราะเปิดข้าวออกนอกประเทศ ก็อย่าบ่นเอาในหลวงว่าทำให้ราคาข้าวแพงขึ้น เพราะในหลวงทรงพระเมตตากรุณาแก่ชาวนาจะได้ขายข้าวได้ราคา ไม่ทิ้งนาเสียไปทำการอื่นๆ และแก่คนนอกประเทศที่เปนมนุษย์เหมือนกัน ให้ได้ข้าวไปกินโดยสดวกตามกำลังทรัพย์ของเขา เพราะฉนั้นจึงเตือนชาวในพระนครที่ไม่ได้ทำนาซื้อข้าวเขากินนั้นรีบซื้อข้าวไว้ จะต้องเสียเงินมากเมื่อข้าวขึ้นราคา ฤๅอย่าให้ต้องอายปากเลย

ประกาศมาณวันพฤหัสบดี เดือน ๘ ขึ้น ค่ำ ๑ ปีมะโรงนักษัตรอัฐศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ