๗๑. ประกาศว่าด้วยตราประจำหมายประกาศ

(ณวันพุธ เดือน ๕ แรม ๑๐ ค่ำ ๑ ปีมะโรงอัฐศก)

มีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศแก่ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและราษฎรทั้งปวงให้รู้ทั่วกันว่า ตั้งแต่นี้ไปการที่จะให้ป่าวประกาศทั่วทั้งพระมหานคร ควรจะเชื่อฟังเอาเปนจริงแน่แท้ได้นั้น ๒ อย่าง คือประกาศไปแต่พระบรมราชโองการอย่าง ๑ ประกาศบังคับแต่เสนาบดี ฤๅนายอำเภอและผู้รักษาเมืองผู้รั้งกรมการอย่าง ๑ ถ้าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศ บางครั้งก็จะเปนหนังสือพิมพ์มีตราดวงนี้ เส้นดำนำหน้าหนังสือพิมพ์เปนสำคัญ เหมือนอย่างประกาศฉบับนี้ ฤๅถ้าเปนการเร็วด่วนก็จะเปนหนังสือเขียน จะมีพระราชลัญจกรบรมราชโองการองค์น้อยฤๅองค์ใหญ่นำหน้า มีพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินประทับพนมศกเปนสำคัญ ถ้าเปนแต่คำประกาศของนายอำเภอประกาศแก่ราษฎรชาวบ้านตามแขวงตามอำเภอ โดยบังคับเสนาบดีและรักษาเมืองผู้รั้งกรมการ ด้วยเรื่องโจรผู้ร้ายและอื่นๆ ก็จะมีตราเจ้ากระทรวงผู้หมายประกาศนั้นๆ ปิดประจำเปนสำคัญ ถ้าราษฎรได้เห็นดวงตราตามที่กำหนดไว้ในหมายประกาศฉบับนี้แล้ว ก็ให้เชื่อเอาเปนจริงตามการใหญ่น้อยนั้นเทอญ ฯ

ถ้าคำเขียนประกาศไม่มีดวงตราเปนสำคัญ ก็อย่าให้เชื่อฟังเอาเปนจริงเลย แต่บัตรหมายกันด้วยเรื่องการตามตำแหน่ง มิใช่คำประกาศทั่วทั้งพระมหานคร เปนแต่สั่งกันในข้าราชการเจ้าขุนมูลนายนั้น ถึงไม่มีตราก็ให้เชื่อฟังกันตามเคยแต่ก่อน.

ประกาศมาณวันพุธ เดือน ๕ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะโรงนักษัตรอัฐศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ