๙๑ ประกาศอนุญาตให้คนในบังคับสยามรับทำงานของกงสุลอังกฤษได้

ณ วันศุกร เดือนห้า แรม ๘ ค่ำ ปีมะเสง นพศก

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศแก่ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย และลูกค้าไทยจีนทั้งปวงให้ทราบทั่วกันว่า บัดนี้กงสุลอังกฤษจะสร้างตึกขึ้นในที่ซึ่งโปรดพระราชทานให้ใต้บ้านกงสุลโปรตุเกสนั้น จึงได้คิดจะให้ลูกจ้างรับเหมา ทำการก่อตึกตามตัวอย่างที่กงสุลอังกฤษคิดไว้แล้วนั้น ให้แล้วโดยเร็ว เมื่อผู้ใดจะขายไม้ ขายอิฐขายปูนและของอื่นๆ แก่กงสุล ฤๅผู้ใดๆ จะรับจ้างรับเหมาทำการของกงสุล ก็ให้ไปหากงสุลว่ากล่าวราคาค่าจ้างให้ตกลงกันแล้ว จึงขายและรับจ้างทำการตามชอบใจเถิด ในหลวงไม่ทรงพระราชดำริหติเตียนอันใดดอก จะทรงยินดีด้วยผู้ขายของและรับจ้าง ซึ่งเปนคนในพระราชอาณาจักร จะได้เงินราคาค่าจ้างเปนผลประโยชน์ของตัวเลี้ยงชีวิต จะไม่มีความผิดอันใด เพราะที่ขายของรับจ้างต่อกงสุลนั้นเลย

ประกาศมาณวันศุกร เดือนห้า แรมแปดค่ำ ปีมะเสง นักษัตรนพศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ