พากย์ศึกมังกรกัณฐ์

๏ ครั้นรุ่งแสงสุริยโอภา พุ่งพ้นเวหา
คิรียอดยุคันธร  
๏ สมเด็จพระหริวงศ์ทรงศร ฤทธิเลื่องฦๅขจร
สะท้อนทั้งไตรโลกา  
๏ เสด็จออกนั่งหน้าพลับพลา พร้อมด้วยเสนา
ศิโรตมก้มกราบกราน  
๏ พิเภกสุครีพหนุมาน นอบน้อมทูลสาร
สดับคดีโดยถวิล  
๏ ยังมิทันพระหน่อนฤบดินทร์ ตรัสตอบกระบินทร์
ได้ยินสำเนียงเกรียงไกร  
๏ ปัฐพีนีรนาทหวาดไหว ดังพลับพลาไชย
จะพลิกจะคว่ำทำลาย  
๏ เพียงอสนีบาตฟาดสาย สมเด็จพระนารายณ์
จึ่งถามพิเภกทันใด ฯ  

ฯ เจรจา ฯ

๏ เสด็จทรงรถทรงอินทรา ทรงงามโสภา
ทรงนั่งบนบัลลังก์ทรง  
๏ งามกระหนกนกคาบเครือระหง งามดุมงามวง
งามรูปมังกรงอนงาม  
๏ สีแก้วแววสีวับวาม สีพลอยเพชรพลาม
สีมรกตสดสี  
๏ พรายแพรวแก้ววิเชียรโมลี พรายพรายรัศมี
พรายศรีสุวรรณพรายตา  
๏ เทียมรถเทียมด้วยอาชา เทียมลมพัดพา
ฝีเท้าไม่มีเทียมทัน  
๏ สารถีสามารถผาดผัน อาสาทรงธรรม์
ขับรถด้วยใจหรรษา  
๏ เครื่องสูงเครื่องทรงโสภา เครื่องแห่ไสวมา
เครื่องยุทธสำหรับชิงชัย  
๏ ธงทิวปลิวปลายธงไสว ธงนำพลไกร
ธงสีสลับธงทอง  
๏ เสียงพลเสียงพาชีคะนอง เสียงฆ้องเสียงกลอง
เสียงสังข์แลแตรแซ่เสียง  
๏ ก้องกงรถก้องกรางเกรียง ก้องสนั่นสำเนียง
กึกก้องทุกห้องหิมวา  
๏ สิงสัตว์สิงโตตามคณา นรสิงห์สิงหรา
ก็หนีเข้าสู่สิงขร  
๏ บดฟ้าบดแสงทินกร พลกระบิลบทจร
ผงคลีชอุ่มบดบัง  
๏ พ่างเพียงปัฐพีลั่นดัง สัตภัณฑ์เพียงพัง
พิภพเพียงทำลาย  
๏ เร่งรถเร่งพลผันผาย เร่งรัดไพร่นาย
วานรให้เร่งรีบมา ฯ  

ฯ เจรจา หยุดทัพรบ ฯ

๏ สิ้นสุดอาวุธศัสตรา สิ้นทั้งโยธา
ทั้งปวงบรรลัยมากมี  
๏ เหาะขึ้นอากาศวิถี แอบอิงอินทรีย์
เข้าแฝงกับกลีบเมฆา  
๏ ลอยสถิตให้ลับกายา กลัวเดชพระรามา
ธิราชเธอแผลงศรผลาญ  
๏ เห็นฤทธินารายณ์อวตาร ไหนเลยชนมาน
จะรอดไปคืนนัครา ฯ  

ฯ เจรจา ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ