พากย์กระบวนทศกัณฐ์ลงสวน

๑๖

๏ พรั่งพร้อมจัตุรงค์ชาญณรงค์ งามรถงามทรง
ดังอินทรออกโลกบาล  
๏ แหนแห่แตรสังข์กังสดาล หึ่งหึ่งฆ้องขาน
เสียงกลองกระหึมครึ้มเสียง  
๏ เป่าสังข์วู่วู่สำเนียง แตรฝรั่งประดังเสียง
เสียงแตรนแตร่นแตร้แตรงอน  
๏ ประทีปเทียนทองส่องสลอน สว่างพื้นอัมพร
จรูญจรัสชัชวาล  
๏ ครั้นถึงสวนศรีอุทยาน สารถีชำนาญ
ประเทียบรถเข้าจดเกยชลา ฯ  

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ