พากย์กระบวนมังกรกัณฐ์ ยกไปขัดตาทัพ

๏ เสด็จทรงรถแก้วแพรวพราย ดังดวงสุริย์ฉาย
บมีมลทินแผ้วพาน  
๏ สารถีขับมังกรเผ่นทะยาน กงก้องจักรวาฬ
ก็เร็วดังวายุพัดพา  
๏ มยุรฉัตรพัดโบกไปมา บังแสงสุริยา
ธงไชยไสวโบกบน  
๏ ฆ้องกลองพิณพาทย์กาหล สะเทือนท้องภูวดล
แตรสังข์ประดังขานกัน  
๏ เสนาโยธาแน่นนันต์ หน้าหลังเรียงรัน
ทั้งซ้ายแลขวาโจษจน  
๏ เสียงรถคชสารอึงอล เสียงม้าเสียงพล
โห่เลื่อนสะเทือนธรณี  
๏ อากาศมืดชอุ่มผงคลี กลุ้มฟ้าธาตรี
ชอุ่มชอ่ำอัมพร  
๏ เร่งรถคชสารอัสดร เร่งพวกพลจร
ก็ถึงสมรภูมิไชย ฯ  

ฯ เจรจา ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ