พากย์กระบวนทัพมังกรกัณฐ์

๑๖

๏ พรั่งพร้อมจัตุรงค์โยธา เสด็จทรงมหา
พิไชยรถเรืองฉัน  
๏ เทียมด้วยมังกรสองพัน ชักรถเหียนหัน
ลั่นเลื่อนสะเทือนกำกง  
๏ พระที่นั่งบัลลังก์ลอยระหง งอนงามปักธง
สามชายสะบัดกวัดไกว  
๏ สารถีขี่ขับรถไชย แกว่งง้าววาวไว
เงื้อง่าเปนท่าทีแทง  
๏ กลิ้งกลดบดบังสุริยแสง พัดโบกใบแพลง
ระยับระย้าจามร  
๏ เสียงกลองฆ้องขานแตรงอน เสียงพวกพลจร
โห่ลั่นสนั่นหิมวา  
๏ ต่างต่างแผลงฤทธิศักดา กรกุมศัสตรา
จะลุยจะไล่ไพรื  
๏ ลางมารนิรมิตอินทรีย์ เศียรเปนอสุรี
แลกายเปนกากภาษา  
๏ บ้างขี่คชสีห์สิงหรา เงื้อหอกกลอกตา
จะพุ่งจะผลาญราญรอน  
๏ บ้างขี่โตกิเลนมังกร ถือกำซาบศร
จะน้าวธนูหน่วงแผลง  
๏ ขบฟันเข่นเขี้ยวเรี่ยวแรง หมู่มารสำแดง
เดชานุภาพพึงกลัว  
๏ อากาศมืดชอุ่มคลุ้มมัว นกหกต่างตัว
ต่างตื่นตระหนกตกใจ  
๏ ปัฐพีนีรนาทหวาดไหว เพียงหนึ่งเมรุไกร
จะอ่อนจะเอียงไปมา  
๏ สรวงสวรรค์ลั่นเลื่อนโกลา ทุกเทพเทวา
ก็หนีไปนอกจักรวาฬ  
๏ รีบรถจัตุรงค์ทวยหาญ เร่งพวกพลมาร
มาถึงนครลงกา ฯ  

ฯ เจรจา ถึงลงกาขึ้นเฝ้า ฯ

๏ บัดนั้นทศเศียรสุริยวงศ์ เสด็จสำราญองค์
เหนืออาสน์อันผ่องไพบูลย์  
๏ เสนามาตยาเมือบมูล ท้าวราพณาสูร
ก็ตรัสปรึกษาสงคราม  
๏ บัดนี้พวกลิงลักษณ์ราม หยิ่งยศยกนาม
ทะนงกำเริบราวี  
๏ ครั้นกูจะออกต่อตี ดุจดังสำลี
ละเอียดบทันพริบตา  
๏ เกลียดอายฤๅสิทธ์วิทยา จึงเชิญนัดดา
มาเด็ดซึ่งเศียรศัตรู  
๏ มันเหมือนจอกจมสินธู โดยลุงคิดดู
ผู้เดียวสะดวกง่ายดาย ฯ  

ฯ เจรจา ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ