พากย์ทัพม้า

๏ พร้อมพรั่งคั่งคับพลมาร เพียบพื้นดินดาน
ได้ฤกษ์ให้เลิกทัพไชย  
๏ เสียงโห่โกลาเกรียงไกร เถือกแถวธงไชย
เปนคู่ขนัดนำพล  
๏ ทรงสินธพชาติชาญสกล เริงร้องร่านรณ
กำเริบพิโรธราวี  
๏ ไวว่องวิ่งเวียนธาตรี บุกบนชลธี
บได้สะเทือนทางจร  
๏ ใบบัวบานบนสาคร ควบขับอัสดร
สะดวกดังสำลีลอย  
๏ หมื่นม้าข้าศึกแสนคอย เหลือบเหลื่อมเห็นรอย
แล้วแล่นตรลบหลีกไกล  
๏ เร่งพลเร่งอาชาไนย รีบเร่งคลาไคล
ไปยังสยามยุทธนา ฯ  

ฯ ๗ คำ ฯ เชิด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ