พากย์พรหมาสตร์

๏ เมื่อนั้นอินทรชิตฤทธิไกร ฟังเสนาใน
ก็โสมนัสเปรมปรีดิ์  
๏ จึ่งนิรมิตบิดเบือนอินทรีย์ เหมือนองค์โกษีย์
เปนเจ้าพิภพสรวงสวรรค์  
๏ ทรงโฉมเฉลิมโลกลาวัณย์ งามพักตร์ผิวพรรณ
ดังมรกตเขียวขจี  
๏ เสด็จเข้าที่สรงวารี สำอางอินทรีย์
แล้วทรงสุคนธ์ปนทอง  
๏ สอดสนับเพลางามเรืองรอง ภูษาพื้นตอง
กรวยเชิงเปนช่อพรรณราย  
๏ สอดทรงพาหุรัดเฉิดฉาย ผ้าทิพย์จีบชาย
เครือแครงสะบัดบรรจง  
๏ ทองกรพาหุรัดธำมรงค์ เพชรพลอยแต่ละวง
ควรค่าพิภพเมืองมาร  
๏ ตาบประดับทับทรวงสังวาล สร้อยสะอิ้งโอฬาร
ล้วนมรกตรจนา  
๏ กรรเจียกจรห้อยมาลา แล้วทรงชฎา
กาบแล้วกระจังรังราย  
๏ ดังอินทร์จากฟากฟ้าผันผาย สะพักศรกรกราย
เสด็จมาทรงไอยรา ฯ  

ฯ เจรจา ทรงช้าง ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ