พากย์กระบวนทัพม้าวิรุณจำบัง

๏ เสด็จทรงมิ่งม้าพาชี ม้าต้นตัวดี
ชื่อนิลพาหุงามขำ  
๏ เครื่องประดับแสร้งประดิษฐ์คิดทำ พื้นแผ่ทองคำ
ดุนดอกเปนดาราราย  
๏ เบาะดำกำมะหยี่สมกาย อานปรุฉลุลาย
ดุนดอกกระเด็นดูงาม  
๏ ซองหางบังเหียนพลอยพลาม วุ้งแวววับวาม
แวววาววะวาบปลาบตา  
๏ พานหน้าง่องแดงรจนา ล้วนนิลวัตถา
ประดับประดิษฐ์ดูดี  
๏ จงกลพู่ขนจามรี ใบโพโสภี
เปนรูปสุบรรณเผยอบิน  
๏ แผงข้างวางรูปนาคิน สามเศียรผกผิน
ผงาดผง่าน่าสยอง  
๏ นิลแท่งทำโกลนเรืองรอง ห้อยข้างทั้งสอง
สำหรับรับบาทอสุรี  
๏ หางมยูรปักท้ายพาชี วงแววโมรี
ระยับทั้งคู่ดูระหง  
๏ ขุนอสุรยูรยาตรขึ้นทรง มากลางจัตุรงค์
ก็ถึงสมรภูมิไชย ฯ  

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ