พากย์รถต่าง ๆ

รถพระ

๏ เสด็จทรงรถแก้วแพรวพราย พรั่งพร้อมนิกาย
นิกรพลพานรินทร์  
๏ ทัพหน้าวานรขีดขิน ทัพหลังกระบิล
พิไชยชมพูนัครา  
๏ ปีกป้องกองแซงซ้ายขวา ยกรบัตรตรวจตรา
ได้ฤกษ์ให้เลิกทัพไชย  
๏ รถทรงองค์ท้าวสหัสนัยน์ แอกงอนอ่อนละไม
ด้วยแก้ววิจิตรเรืองรอง  
๏ เทียมเทพสินธพทั้งสอง ร่าเริงลำพอง
พยศทะยานราญรณ  
๏ ดุมวงกงแก้วโกมล กึกก้องกลางหน
ลั่นเลื่อนสะเทือนธรณี  
๏ ลั่นฆ้องฆาฏไชยเภรี ประสานเสียงดนตรี
แตรสังข์เสนาะในดง  
๏ มยุรฉัตรพัดโบกทิวธง เครื่องสูงงามระหง
ระย้ากรรชิงชุมสาย ฯ  
๏ พระเสด็จทรงรถเวชยันต์ เพลาดุมหุ้มสุวรรณ
หิรัญรัตน์เรียงราย  
๏ กระจักกระจังบัลลังก์บัวหงาย ทูบรองทองราย
สลับด้วยแก้วแกมนิล  
๏ ท้ายกระหนาบเครือกระหนกผกผิน แกะรูปกินริน
รำฟ้อนชะอ้อนเอวองค์  
๏ งอนรถงามริ้วทิวธง แปรกงอนช้อนวง
เปนนาคสะดุ้งผดุงกาย  
๏ อาชาชาติผาดเผ่นผาย ดังม้าพระพาย
จะเข่นพิฆาฏไพรี  
๏ สมเปนรถทรงพระจักรี เทวาสารถี
ก็ถือธนูคู่กร  
๏ มยุรฉัตรพัดโบกจามร กลิ้งกลดบวร
อภิรุมชุมสายพรายพรรณ  
๏ กำกงกึกก้องไพรวัน ผงคลีเปนควัน
กลุ้มกลบตรลบอัมพร  
๏ เสียงรถเสียงทศพานร ห้าวหาญชาญสมร
กระหึมก็โห่เอาไชย  
๏ แดนดงดินดอนสะท้อนไหว พระมหาสมุทรไท
ก็เปนระลอกกระฉอกวน  
๏ รถแก้วแพรวพรายไพชนต์ พรั่งพร้อมจอมพล
จรดลยังสมรภูมิไชย ฯ  
๏ พระเสด็จด้วยขุนพานร พลแสนยากร
ก็ตามเสด็จมากมี  
๏ พลพฤนท์เพียบพื้นธาตรี ยัดเยียดเสียดสี
ดังทรายในท้องพระคงคา  
๏ พลหลวงตวงเต็มสุธา หน้าหลังซ้ายขวา
กระบิลให้โห่เอาไชย  
๏ เทวายอกรอยู่ไสว โปรยบุษป์มาลัย
ถวายพระลักษณ์ศักดา  
๏ พระพรหมเอาฉัตรลงมา กั้นพระอนุชา
ธิราชให้ร่มสุริยน  
๏ พระพิรุณโปรยปรายสายฝน อับแสงพระสุริยน
เบื้องบนชอุ่มบดบัง  
๏ ศัพท์เสียงเภรีประดัง จักรพาฬเพียงพัง
ระนังระนาดหวาดไหว  
๏ เร่งรถเร่งทศเกรียงไกร รีบเร่งคลาไคล
ไปยังสนามยุทธนา ฯ  

ฯ ๘ คำ ฯ เชิด

๏ เสด็จทรงรถแก้วโกษีย์ ไพโรจน์รูจี
จะแข่งแสงสุริย์ใส  
๏ เทียมเทพสินธพอาชาไนย เริงร้องถวายไชย
ระเหิงระเหิดหฤหรรษ์  
๏ มาตลีสารถีเทวัญ กรกุมพระขรรค์
ขับรถมากลางจัตุรงค์  
๏ ดุมหันหันเหียนเวียนวง ดุมกลิ้งฟัดกง
ลั่นเลื่อนสะเทือนธรณี  
๏ มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี พัดโบกพัชนี
กระบี่ระบายโบกลม  
๏ ศัพท์เสียงเภรีตีระงม แตรสังข์เสียงประสม
ประสานเสนาะสนั่นไพร  
๏ สัตว์สิงวิ่งแตกตื่นไสว ซอกซอนซ่อนไกล
ต่างแล่นละโลดโดดหนี  
๏ เร่งรถเร่งทศโยธี เสียงโห่โกลี
ไปยังสนามยุทธนา ฯ  

ฯ ๘ คำ ฯ เชิด

๏ พระลักษณ์ทรงศักดิ์รุ่งเรือง เรืองรุ่งสีเหลือง
ย่างเยื้องมาขึ้นรถทรง  
๏ ทรงรถรัตนายิ่งยง ยงยิ่งงามระหง
ระหงเหมกระหนกกระหนกกลาย  
๏ กลายกลับเกล็ดเพชรพราย พรายเพริศเฉิดฉาย
ฉายเฉิดก็เพริศเพรางาม  
๏ งามงอนงอนรถเรืองราม ราเมศเสด็จตาม
ตามมีพระทัยกรุณา  
๏ นารายณ์ตามส่งถึงเกยลา ลาแล้วกลับมา
มายังสุวรรณพลับพลาไชย  
๏ ไชยามโบกธงอยู่ไสว ไสวถึงตรึงษ์ไตร
ไกรเกรียงด้วยเสียงโยธา  
๏ ธามาตย์เห็นธงโบกมา มาลุนท์ขุนสวา
สวาให้ยกทัพไชย  
๏ ไชยฤกษ์เลิกพลคลาไคล ไวเดชมไห
สินธพเทียมรถทรง  
๏ ได้ฤกษ์ให้เลิกจัตุรงค์ เร่งรีบรถทรง
มายังสมรภูมิไชย ฯ  
๏ เสด็จทรงรถแก้วสุรกานต์ ดังองค์มัฆวาน
ลินลาสเลื่อนลงดิน  
๏ เคลื่อนพยุหอินทรีพลพฤนท์ ฝ่ายวานรนิล
ราชเปนเศียรสกุณา  
๏ นิลเอกนิลขันเปนตา ปากนั้นปิงคลา
คอนั้นคือชมพูพาน  
๏ หงอนคือวายุบุตรห้าวหาญ ปีกขวาคือหลาน
อมรินทร์ผู้ทรงศักดา  
๏ ปีกซ้ายเกสรทมาลา วาหุโรมเท้าขวา
เท้าซ้ายคือนิลปานัน  
๏ กายคือพระจอมพลขันธ์ นิลนนท์ชาญฉกรรจ์
เปนหางสกุณราวี  
๏ จังเกียงเปนเล็บปักษี วานรโยธี
เปนขนสลับกายา  
๏ นายไพร่ล้วนทรงศักดา อาจองอาสา
องอาจคะนองในณรงค์  
๏ ให้โห่เลื่อนลั่นสนั่นดง เร่งรีบจัตุรงค์
มาถึงสมรภูมิไชย ฯ  

รถยักษ์

๑๑

๏ เสด็จทรงรถเพชรเพชรพราย พรายแสงแสงฉาย
จำรูญจำรัสรัศมี  
๏ อำไพไพโรจน์รูจี สีหราชราชสีห์
ชักราชรถรถทรง  
๏ ดุมหันหันเหียนเวียนวง กึกก้องก้องกง
สะเทือนทั้งไพรไพรวัน  
๏ ยักษาสารถีโลทัน เหยียบยืนยืนยัน
ก่งศรจะแผลงแผลงผลาญ  
๏ เครื่องสูงสูงไสวชัชวาล ริ้วธงธงฉาน
กรรชิงประชุมชุมสาย  
๏ มยุรฉัตรฉัตรแก้วแพรวพราย ปักแซมแซมลาย
สลับเปนคู่คู่เคียง  
๏ ฆ้องกลองกลองชนะสำเนียง กึกก้องก้องเสียง
เสียงสะเทือนในดงดงดาน  
๏ คับคั่งคั่งหมู่พลมาร เสียงโห่โห่ขาน
สะเทือนทิศาสากล  
๏ พลคชคชสารชาญชน องอาจอาจประจญ
ไพรีตะลุยลุยแทง  
๏ พลม้าม้าศึกเข้มแขง ขี่ควบควบแซง
หางยูงไสวไสวมา  
๏ พลรถรถเทียมพยัคฆา พลสิงห์สิงหรา
กิเลนแลโตโตคะนอง  
๏ พลปีนปืนประทับหมายมอง พลเขนเขนทอง
ทั้งดั้งแลดาบดาบกัน  
๏ พลดาบเงื้อดาบดาบฟัน พลหอกหอกผัน
จะพุ่งจะซัดศัตรู  
๏ พลศรศรสลับกับธนู พลทวนทวนดู
สล้างมากลางสมรภูมิ ฯ  
๏ เสด็จทรงรถแก้วแกมกัญจน์ เพียงหนึ่งแสงจันทร์
สว่างในกลางอัมพร  
๏ ราชสีห์สองราพาจร ธงไชยปักงอน
แปรกเปนรูปนาคิน  
๏ กระหนกกระหนาบกาบแก้วแกมนิล มรกตเฉิดฉิน
ประกอบประกับกงกำ  
๏ โต๊ะตั้งบัลลังก์บุษราคัม แก้วไพฑูรย์ทำ
เปนเทพประนมเรียงราย ฯ  

๑๖

๏ สิงห์อัดก็อมดวง วิเชียรช่วงดูเฉิดฉาย
แกมแก้วผลึกลาย เปนรูปสุบรรณบินทะยาน
๏ จตุรมุขดาดมุกดาหาร เสาแก้วสุรกานต์
สลับด้วยทับทิมศรี  
๏ ใบระกาแกมแก้วมณี นิลเนรคันถี
เปนทวยประเทืองเรืองไร  
๏ ใบโพเพชรรัตน์ตรัสไตร ย่อยอดจระไน
ปัทมราชรองเรือง  
๏ ล้วนแล้วแก้วค่าควรเมือง สอดแสงแดงเหลือง
เขียวขาวระยับจับกัน  
๏ สีแก้วจับสีไพรวัน เลื่อมเลื่อมพรายพรรณ
เพียงหนึ่งระลอกลานตา  
๏ แสงระยับจับเสื้อโยธา จับแสงศาตรา
แปลบปลาบดังเพลิงไฟฟอน  
๏ เร่งรถคชสารอัสดร เร่งรีบพลจร
มาถึงสมรภูมิไชย[๑]  
๏ เสด็จทรงรถทรงสงคราม แสงแก้วแวววาม
สว่างกระจ่างพร่างพราย  
๏ พระที่นั่งบัลลังก์เลิศเฉิดฉาย งอนระหงธงปลาย
ปลิวคว้างมากลางเมฆา  
๏ เทียมราชสีห์เต้นเผ่นพา รถเลื่อนเคลื่อนคลา
มากลางขนัดจัตุรงค์  
๏ ดุมวงกงดังก้องดง ดุมก้องฟัดกง
กงกลิ้งกระเดื่องโดดทะยาน  
๏ เสียงรถเสียงทศทวยหาญ หาญเหี้ยมในการ
การศึกกำเริบเริงคะนอง  
๏ ขนัดม้าม้าทะยานผ่านผยอง นายสวมเกราะทอง
กรายทวนกระทืบโกลนปรึง  
๏ พลช้างต่างคุมขอขึง งาสวมปลอกกรึง
เกรอะมันเถลิงเริงแรง  
๏ แปร๋แปร้นแล่นทะลวงกลางแปลง หมอขบฟันแสยง
ลงขอกระชากลากฟัน  
๏ พลปืนปืนแดงแสงฉัน ยัดประจุยืนประจัญ
ประจญประจงจ้องปืน  
๏ พลง้าวแกว่งง้าวยาวยืน ขบฟันฝ่าฝืน
เงื้อง้าวตระหง่านเงือบงาย  
๏ พลศรกุมศรพาดสาย หน่วงเหนี่ยวน้าวหมาย
เขม้นจะแย้งยิงทรวง  
๏ พลโล่ดาบเชลยเคยทะลวง โล่ป้องปิดทรวง
แกว่งดาบกระโดดโลดโผน  
๏ พลหอกถือหอกกลอกโยน โล่ป้องมองโจน
จะโผนประจัญฟันฟอน  
๏ เสียงสะเทือนเลื่อนลั่นดงดอน พสุธาสาคร
ตีคลื่นบรรเลงเครงโครม  
๏ ผงคลีพยับอับโพยม เนื้อนกในโพนม
ต่างแล่นตระหนกตกใจ  
๏ กึกก้องกัมปนาทหวาดไหว เพียงหนึ่งเมรุไกร
จะอ่อนจะเอนไปมา  
๏ ชั้นสวรรค์ลั่นเลื่อนโกลา ทวยเทพเทวา
ก็หนีออกนอกจักรวาฬ  
๏ สัตว์สิงวิ่งซอกซนซาน ตกห้วยเหวธาร
บ้างตกชะโงกโตรกเตริน  
๏ ไม้ไหล้ย่อยยับหักเยิน เสียงเท้าคนเดิน
แผ่นดินก็ดังอึงคะนึง  
๏ ผงคลีมืดมิดไตรตรึงษ์ เร่งรถปลดปรึง
มาถึงสนามยุทธนา ฯ  
๏ พรั่งพร้อมทุกหมู่จัตุรงค์ เสด็จจากเกยทรง
ขึ้นทรงรถอันเรืองรอง  
๏ เทียมไกรสรราชผาดผยอง เผ่นโผนโจนคะนอง
ดังม้าพระพายผายผัน  
๏ สารถีถือธนูยืนยัน เกราะนวมสวมกัน
อาวุธมิให้ต้องตน  
๏ ปีกป้องกองแซงสับสน ทัพหน้านำพล
อสุรโห่สามลา  
๏ เดินทัพเปนกระบวนครุฑา ตั้งตามตำรา
ตำรับพิไชยสงคราม  
๏ คชสารร่านร้ายเหลือหลาม ลุยไล่ในสนาม
ระเหิงระเหิดหฤหรรษ์  
๏ งาเงยงวงคว้าบ้ามัน ควาญหมอขบฟัน
ขยับทะลวงลงขอ  
๏ ลางช้างนิลสีเมฆมอ ปรบหูชูคอ
ตระหง่านมากลางโยธี  
๏ โกญจนาทกาจก้องโกลี ถีบฉัดปัฐพี
เพียงหนึ่งจะทรุดโทรมลง  
๏ เร่งหมู่โยธาจัตุรงค์ ขับรถที่นั่งทรง
ไปยังสนามยุทธนา ฯ  

ฯ ๑๐ คำ ฯ เชิด[๑] พากย์ตอนนี้ ความเดียวกับพากย์รถอินทรชิตไปทำพิธีพรหมาสตร์ มีแปลกกันบ้าง สังเกตว่าคงแต่งแปลง แต่จะเป็นตอนไหนแต่งก่อนตอนไหนแต่งแปลงทราบไม่ได้

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ