พระมหากรุณาธิคุณพิเศษ แด่ศพท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร

ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระมหากรุณาล้นเกล้าล้นกระหม่อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนเกียรติยศศพของท่านผู้หญิงขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เป็นพระมหากรุณาพิเศษอย่างยิ่ง โดยโปรดพระราชทานเปลี่ยนโกศจากโกศโถเป็นโกศแปดเหลี่ยม

ข้าพระพุทธเจ้าบรรดาบุตรธิดาของท่านผู้หญิง ขอพระราชทานจารึกพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ไว้เหนือศิรเกล้าฯ ตลอดกาล และขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ